De openbaar apothekers in de regio Delft Westland Oostland (DWO) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN) hebben voor één elektronisch toedienregistratiesysteem gekozen. “Wij verwachten dat we door de keuze voor één uniforme werkwijze, efficiënter te werk kunnen gaan, er een heldere communicatie binnen de medicatieketen ontstaat en de medicatieveiligheid verder verbeteren”, aldus Willem Goemans, voorzitter ZELA.

Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) en Zorggroep Eerstelijns Apotheken (ZELA) zijn met diverse leveranciers in gesprek gegaan om de mogelijkheden van elektronische toedienregistratie te onderzoeken. “Voor ons als apothekers is het belangrijk dat wij de toedienlijst op patiëntniveau kunnen aanbieden en dat het systeem een actueel beeld geeft van het actuele medicatiegebruik.” Dit wordt met het systeem van Boomerweb gerealiseerd door een koppeling tussen de Medicatie Controle App en het apotheekinformatiesysteem.

“Verder was het voor ons belangrijk dat het systeem zowel voor patiënten als voor zorgmedewerkers en apothekers efficiënt in het gebruik is”, aan het woord is nogmaals Willem Goemans.
Het systeem biedt vele voordelen die voor efficiency zorgen, zoals dubbele controle bij risicovolle medicatie, bijsluiterinformatie in de app en de mogelijkheid tot eenvoudige communicatie tussen zorgmedewerkers en apothekers.

“De apothekers  starten nu met dit systeem en we hebben er vertrouwen in dat door het gebruik ook de samenwerking tussen zorgaanbieders en apothekers in deze regio zal toenemen.”

In de regio is een mantelovereenkomst afgesloten met Stichting Regionaal Zorgvenster waardoor zorginstellingen eenvoudig en onder goede voorwaarden kunnen aansluiten.

Tot de regio Nieuwe Waterweg Noord behoren de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Regio Delft, Westland, Oostland bestaat uit de gemeenten Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Hoek van Holland.

 

ZEL is een non-profit advies- en ondersteuningsbureau voor de eerste lijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN) en Delfland, Westland en Oostland (DWO). Wij ondersteunen eerstelijns zorgverleners bij het bieden van geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Zo helpen wij hen afspraken te maken over de samenwerking rond patiënten met elkaar én met ziekenhuizen, gemeenten en verpleeghuizen. In dit kader en op verzoek organiseren we nascholingen en geven we ICT ondersteuning.
Boomerweb is een digitale zorg specialist met hart voor de zorg. Al ruim 10 jaar werken wij vol passie aan de beste digitale oplossingen voor de hele zorgsector. Door onze nauwe samenwerking met zorgprofessionals en digitale partners is een landelijk dekkend zorgnetwerk ontstaan, waarop zorgaanbieders kunnen aanhaken. Met succesvolle implementaties, verbeterde communicatie en veiligere zorg tot gevolg. Samen helpen wij anderen om beter te worden. www.boomerweb.nl
De Stichting Regionaal Zorgvenster is actief in de regio Delft Westland Oostland en Schiedam Vlaardingen en Maassluis en faciliteert de zorginstellingen en zorgverleners in de regio bij trajecten die liggen op snijvlak van de zorg en ICT.