Boomerweb voor apotheken

Nederland vergrijst en mensen blijven steeds langer thuis wonen. Met deze ontwikkelingen groeit het belang van goede afstemming tussen apothekers en thuiszorgorganisaties. Voor veel apothekers vormen papieren toedienlijsten een zware administratieve, terugkerende taak. Voor wijkverpleging is de registratie van geneesmiddelen met behulp van papieren toedienlijsten foutgevoelig. Dagelijks worden tientallen mediatiefouten gemaakt, blijkt uit onze analyses. Niet actuele toedienlijsten zijn hiervan vaak de oorzaak.

De functionaliteiten van de applicatie op een rij
 • Volledig onafhankelijke app. Geen plug-ins met groothandel, formule of baxteraar.
 • Realtime koppeling met het apotheekinformatiesysteem.
 • Het AIS is het bronsysteem. Geen uploads naar servers van derden.
 • Veilige informatieoverdracht. Verantwoordelijkheden van de apotheker zijn vastgelegd.
 • Actuele toedienstatus is inzichtelijk voor zorg en apotheek.
 • Apotheker en zorgmedewerker kunnen via berichten direct contact leggen.
 • Dubbele controle van risicovolle medicatie volgens IGJ-eisen.
 • Ruimte voor doseringsschema’s van de trombosedienst.
 • Notificatie van verlopen medicatiemoment zonder toediening.
 • Terugkoppeling gebruikersdata, inclusief therapietrouwanalyses.
 • Digitale bestelfunctie in de app.
 • Geneesmiddeleninformatie inzichtelijk via koppeling apotheek.nl
 • Huisarts krijgt inzicht in gebruikersgedrag en therapietrouw patiënten.
 • Signalering bij mutaties in medicatie.
 • Tijdelijke ‘uit zorg’-melding bij tijdelijke afwezigheid patiënt.
Wat levert Curo Apotheek je als apotheker op?
 • Geen toedienlijsten meer printen en distribueren.
 • Inzicht in welke patiënt thuiszorg krijgt via welke zorginstelling.
 • Verbeterde medicatieveiligheid en therapietrouw.
 • Directe koppeling met het AIS – geen uploads naar servers van derden.
 • Veilige informatieoverdracht.
 • Geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk systeem.
 • Betere afstemming tussen zorg en apotheek.
“Zolang wij patiëntgegevens correct in het AIS hebben staan, zorgt Curo apotheek dat de juiste gegevens bij de thuiszorg terecht komen. Tegelijkertijd brengt de app een efficiëntieslag. In het verleden werkten we met papieren toedienlijsten. Dit proces digitaliseren resulteert in een beter sluitend systeem waarmee mutaties sneller kunnen worden verwerkt. De zorgprofessional heeft sneller de juiste medicatieoverzichten beschikbaar en digitale toedienlijsten en elektronisch aftekenen verbeteren de patiëntveiligheid.”

Claire Debertrand – BENU Apotheek Carnegiedreef

Apotheek-Walschot
“Van tevoren was ik sceptisch over de hoeveelheid werk die nóg een systeem me zou opleveren. Inmiddels ben ik gerustgesteld. Curo Apotheek levert namelijk geen extra werk op. Het enige wat ik als apotheker hoef te doen is nieuwe patiënten accorderen. Verder draait het systeem volledig automatisch op de achtergrond. Mijn team kan zijn werk blijven doen en ondertussen draagt het systeem bij aan verbeterde medicatieveiligheid en efficiëntie.”

Diederik Bolhuis – Apotheek Walschot

Meer weten?

Je wilt graag zelf zeggenschap hebben over elektronische toedienregistratie? En je bent benieuwd hoe elektronische toedienregistratie efficiëntie in jouw apotheek en de medicatieveiligheid en therapietrouw onder je patiënten kan vergroten? Wij denken graag vrijblijvend met je mee.