Op 14 november 2019 heeft Boomerweb als eerste digitale zorgleverancier in Nederland de NEN7510:2017 en ISO 27001 certificering ontvangen van een geaccrediteerde auditor. “Veiligheid zit in ons denken en doen verankerd.”

 “Wat 4 jaar geleden begon als een ‘door zorgorganisaties gevraagd papiertje’ is uitgegroeid tot een belangrijke kapstok voor al ons handelen binnen Boomerweb”, vertelt Anne Roeleveld, security officer binnen Boomerweb. “En dat is niet meer dan logisch, als je kijkt naar onze oplossingen, de rol die ze spelen in het primaire zorgproces en de aard van de gegevens (van inmiddels meer dan 100.000 cliënten) die in onze oplossingen worden verwerkt. We zijn dus erg blij met de bevestiging dat we hierin slagen!”

Boomerweb was al gecertificeerd voor zowel ISO27001 als NEN7510, maar deze certificering moet elke 3 jaar worden herhaald. Tijdens het hercertificeringsproces werd door de geaccrediteerde auditor gesteld: informatiebeveiliging is binnen Boomerweb volledig opgenomen in het dagelijkse werkproces van alle medewerkers en in alle keuzes die daarin ten aanzien van productontwikkeling en beheer worden gemaakt. Anne: “Wij zijn trots op deze succesvolle hercertificering. Hiermee hebben wij als Boomerweb laten zien dat we een goed draaiend Informatiebeveiliging Management Systeem in huis hebben en dat veiligheid in ons denken en doen is verankerd. Voor ons is certificering geen doel op zich, maar een belangrijke manier om onze doelstellingen te behalen: veilig werken en onze klanten maximaal ondersteunen bij de zorgvuldigheid die zij willen hanteren. Een onderwerp waarin wij ons onderscheiden.”

Anne vervolgt: “We hebben de certificering samen met @Digitrust, de enige geaccrediteerde partij in Nederland, doorlopen. Boomerweb is door @InTechrity uitstekend begeleid bij het structureel vormgeven van het Information Security Management Systeem (ISMS) en alle voorbereidingen op de certificering.”

Boomerweb werkt al 10 jaar als digitale zorgleverancier vol passie aan de nieuwste en beste digitale oplossingen voor de zorgsector. Veiligheid, innovatie en nauwe aansluiting bij zorgprocessen staan hierbij voorop.