Unieke samenwerking tussen AGN-LinScriptum en Boomerweb

 

AGN-LinScriptum en Boomerweb hebben een strategische samenwerking gesloten. De ruim 350 zorgorganisaties die met een Boomerweb-oplossing werken, krijgen hiermee toegang tot meer dan 800 huisartsen en vice versa. Dit zorgt voor nieuwe verbindingen die de communicatie in de keten verbeteren en stimuleert meer gepersonaliseerde zorg. 

 

Dankzij de samenwerking tussen AGN-LinScriptum en Boomerweb verloopt de afhandeling van de herhaalbestellingen van medicatie nóg efficiënter. Het proces van bestellen van medicatie tussen zorginstellingen, apothekers en huisartsen wordt verder gestroomlijnd door koppelingen van de verschillende systemen waarin de herhaalmedicatie wordt afgehandeld. Bovendien kan de huisarts bij de beoordeling van herhaalbestelling nu ook beschikken over relevante informatie vanuit de zorg. De zorgmedewerkers kunnen aan de andere kant worden voorzien van belangrijke, specifieke terugkoppeling op de herhaalbestelling van medicatie.

 

Bestelt een zorgmedewerker medicatie, dan wordt via de LinScriptum-Boomerweb koppeling gecheckt welke afspraken gelden tussen de bewuste huisarts en apotheek en wat de volgende stap moet zijn. Een vervolgstap kan bijvoorbeeld zijn dat het medicijn direct wordt uitgeleverd, dat de patiënt eerst naar de huisarts moet of dat voor deze medicatie een bloedonderzoek nodig is. Dankzij deze samenwerking is de zorg niet alleen sneller geholpen, maar krijgt zij ook informatie teruggekoppeld vanuit de huisarts en apotheker. Zorgmedewerkers weten hierdoor beter waar ze aan toe zijn en kunnen het zorgproces daarop afstemmen.

 

René Weijenberg, directeur innovatie bij Boomerweb: “Met ons platform voor elektronische toedienregistratie willen we uiteraard continu voorop blijven lopen wat betreft functionaliteit. Maar het platform biedt de aangesloten zorgverleners nu ook de mogelijkheid om, indien gewenst en akkoord bevonden, belangrijke informatie te delen met de voorschrijver. Zo helpen we de zorg te verbeteren: efficiëntie door betere procesinrichting en hogere kwaliteit zorg door het delen van de juiste informatie om betere besluiten te kunnen nemen. Boomerweb doet dit al voor meer dan 600 apotheken, 350 zorginstellingen en daarmee voor 120.000 patiënten in Nederland.”

 

Als onderdeel van de regionale afspraken in het zorgnetwerk heeft ook de voorschrijver een belangrijke rol om het proces van toedienregistratie zorgeloos te laten verlopen. AGN-LinScriptum houdt zich al 15 jaar bezig met de samenwerking tussen huisartsen en apotheken. AGN-LinScriptum heeft bijvoorbeeld het alom bekende herhaalnummer bedacht, om de communicatie tussen de apotheek en voorschrijver over herhaalbestellingen te vereenvoudigen. De oplossingen van AGN-Linscriptum hebben zich doorontwikkeld en sluiten perfect aan op elektronische toedienregistratie om de communicatie niet alleen tussen de apotheek en de voorschrijver te verbeteren, maar nu ook de professionele zorgverlening en de patiënt hierbij te betrekken. “Met deze productintegratie dragen we bij aan de noodzakelijke, zinvolle digitalisering in de zorg”, aldus Robin van den Bosch van AGN-LinScriptum. “Onze samenwerking met Boomerweb zorgt voor logistieke optimalisatie en brengt medicatiegerelateerde informatie bij de juiste zorgverlener.”

 

“Boomerweb is als specialist in digitale zorg continue op zoek naar mogelijkheden van digitalisering die de zorg helpen verbeteren en versnellen”, zegt algemeen directeur van Boomerweb, Willem Hendrik Gispen. “Onze oplossingen worden door apothekers, artsen en zorginstellingen zo gewaardeerd juist omdat ze naadloos aansluiten in het huidige zorgproces. De samenwerking met LinScriptum is daar ook weer een mooi voorbeeld van. De medicatiebestellingen van de zorg kunnen nu nog soepeler worden verwerkt door apothekers en huisartsen, omdat ze direct meelopen met de normale stroom van (herhaal)bestellingen. Zo bouwen wij verder aan onze missie: samen helpen wij anderen om beter te worden.”