Door de strategische overname van Boomerweb vergroot Enovation haar vermogen om zorg op afstand te ondersteunen. Hiermee geven Enovation en Boomerweb samen nog beter invulling aan de groeiende behoefte voor geïntegreerde ehealth-toepassingen en zorgen zij ervoor dat nog steeds de juiste patiëntenzorg wordt geleverd, ook met een toenemende druk op de gezondheidszorg.

Al ruim 10 jaar helpt Boomerweb zorgorganisaties om beter, veiliger en toekomstbestendiger te worden met behulp van digitale oplossingen. Met als resultaat: efficiencywinst en kwaliteitsverbetering van zorg, en verbeterde communicatie tussen zorgverleners in de gedeelde zorg rondom de cliënt. Al meer dan 350 zorginstellingen en 650 apotheken maken gebruik van de diensten van Boomerweb. Hiermee wordt zorg aan meer dan 120.000 patiënten ondersteund.

De combinatie van Enovation en Boomerweb maakt dat professionals die in het zorgnetwerk met elkaar samenwerken, dit in de toekomst nog eenvoudiger en veiliger kunnen doen. De producten van beide bedrijven zijn zeer complementair aan elkaar. Met deze stap ontstaat een unieke combinatie van producten en diensten waarmee niet alleen zorg op afstand kan worden geleverd, maar die tevens op basis van standaarden en afsprakenstelsels volledig geïntegreerd kunnen worden in het applicatielandschap van de zorgprofessionals. Klanten van Boomerweb kunnen er van op aan dat de bestaande oplossingen van Boomerweb voor hen in de toekomst waarde zullen blijven toevoegen om efficiënter, veiliger en met meer gebruiksgemak te kunnen werken.

Willem Hendrik Gispen (CEO Boomerweb): “Door de overname kunnen wij zorgen dat de ehealth-oplossingen van Boomerweb nog beter worden ingebed in het ICT-zorglandschap van onze klanten. Enovation heeft niet alleen een brede basis in dezelfde zorgmarkt, maar heeft bewezen competenties, producten en diensten op het gebied van infrastructuur en communicatie. Die vormen samen met de mobiele applicaties van Boomerweb een ijzersterke combinatie, waar onze klanten in de toekomst van zullen profiteren. Samen maken wij een veilige en meer efficiënte uitvoering van de zorg mogelijk, met de juiste data op de juiste plek en meer gebruikersgemak voor de zorgverleners. Ook internationaal geeft de samenwerking met Enovation nieuwe groeimogelijkheden, de grote uitdagingen in de zorg – hoe houden we de zorg betaalbaar en uitvoerbaar – zijn immers niet een probleem wat zich alleen in Nederland voordoet.”

In de nieuwe combinatie gaat Enovation zich nog sterker inzetten voor samenwerking in de zorg door inzet van ehealth. De druk op de zorg wordt steeds groter. Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen is een goede samenwerking tussen zorgverleners onderling, en met cliënten samen, essentieel. Enovation zorgt in dit kader al voor zorg op afstand via Enovation UMO en voor de samenwerking in het kader van eOverdracht via Enovation POINT. Daarnaast maken veel instellingen gebruik van Enovation voor de veilige ontsluiting van informatie naar cliënten via de VIPP-trajecten.

Jeroen van Rijswijk (CEO Enovation): “Met de overname van Boomerweb kunnen wij nog beter invulling geven aan de groeiende behoefte in de markt voor geïntegreerde ehealth-toepassingen. Boomerweb is een toonaangevende ehealth specialist met hart voor de zorg. Hiermee is Boomerweb een belangrijke toevoeging in het Enovation Platform. Wij geloven dat door betere en efficiëntere samenwerking in de zorg, we met elkaar kunnen zorgen dat de patiënten nu en ook in de toekomst de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit, ondanks de steeds sterkere druk op de sector. De inzet van ehealth oplossingen is hierbij onmisbaar.”

Over Enovation
Al meer dan 35 jaar is Enovation de specialist voor veilige communicatieoplossingen voor de gezondheidszorg. Het bedrijf richt zich op het faciliteren van informatie-uitwisseling tussen en binnen zorginstellingen en tussen zorginstellingen en cliënten. De oplossingen zijn gebaseerd op (internationale) standaarden en sluiten naadloos aan op bestaande IT-systemen en processen van zorginstellingen. Het bedrijf heeft meer dan 250 medewerkers in 10 kantoren en is actief in meer dan 19 landen. Enovation heeft een sterke R&D-capaciteit gericht op het verbeteren van het huidige productaanbod om innovatieve oplossingen te creëren voor de zorgmarkt en de (semi-)publieke sector. Als onafhankelijk communicatiebedrijf heeft Enovation de missie om een belangrijke rol te spelen bij het oplossen van de uitdagingen waarmee de Europese gezondheidszorgsector momenteel wordt geconfronteerd. Zowel in haar organische als in haar groeistrategie richt Enovation zich op het verhogen van de toegevoegde waarde voor haar klanten, het verder verbeteren van het strategische productaanbod en het versterken van haar strategische positionering als een toonaangevende internationale SaaS-leverancier in Europa.

Over Boomerweb
Boomerweb is een e-health specialist met hart voor de zorg. Al ruim 10 jaar werkt het bedrijf vol passie aan de nieuwste en beste digitale oplossingen voor de zorgsector. De digitale zorgoplossingen helpen medicatieveiligheid te vergroten, wondzorg te verbeteren en begeleiding op afstand mogelijk te maken. De digitale oplossingen van Boomerweb ondersteunen zorgmedewerkers, apothekers, huisartsen en patiënten bij het uitvoeren en ontvangen van de juiste zorg en helpen om de zorg – ook in de toekomst – veilig en betaalbaar te houden.

Veelgestelde vragen
Blijft Boomerweb als organisatie bestaan?

Boomerweb blijft als organisatie volledig hetzelfde: we blijven met hetzelfde team en met hetzelfde enthousiasme werken aan onze bestaande digitale oplossingen vanuit ons kantoor in Veenendaal.

Blijft de directie aan?
Omdat Boomerweb als organisatie volledig hetzelfde blijft betekent dat ook dat ons Management Team ongewijzigd blijft. Willem Hendrik Gispen blijft als directeur Boomerweb leiden om onze klanten van alle nieuwe mogelijkheden te laten profiteren in de toekomst.

Blijft jullie roadmap hetzelfde?
Wij werken door aan onze roadmap: een ijzersterk geïntegreerd platform voor medicatieveiligheid, wondzorg en beeldschermzorg.