In deze bijzondere tijd is de druk op zorgverleners en de behoefte aan ondersteuning groter dan ooit. Wij dragen met dit initiatief graag ons steentje bij door wat extra ondersteuning te bieden.

Even geen dubbele controles uitvoeren?

Veel zorgorganisaties maken op dit moment gebruik van de Medicatie Controle App van Boomerweb, onder andere voor het uitvoeren van de dubbele controle op risicovolle medicatie. Een dubbele controle uitvoeren kan vanuit medicatieveiligheid van levensbelang zijn, maar brengt ook extra handelingen met zich mee. Bovendien moet de dubbele controle mogelijk worden uitgevoerd door een team van medewerkers, waarvan de bezetting momenteel onder druk staat. Allerlei redenen waarom er op dit moment discussie is over de vraag: ‘Moet er in deze crisistijd wel een dubbele controle op risicovolle medicatie worden uitgevoerd?’.

Risico’s en meerwerk

Willem Hendrik Gispen (CEO van Boomerweb): “Wij denken dat het niet uitvoeren van een dubbele controle uiteindelijk alleen maar leidt tot meer risico’s en meer werk. Dus moet de focus vooral liggen op het gemakkelijk maken en het verlagen van de belasting op de al onderbezette teams.”

Hulp bij onderbezetting of overbelasting

Anne Roeleveld (Manager Operations): “Wij hebben daarom als team bij elkaar gezeten en nagedacht over een aantal suggesties die de zorg écht kunnen helpen op dit moment, in deze bijzondere tijd. Bovendien hebben we mensen klaarstaan om zorgorganisaties te helpen bij de uitvoering, als ze dat willen.”

Controle vanuit huis of Zorgcentrale

Anne: “Wij kunnen ten eerste nieuwe controlegroepen inrichten, waarbij controles worden opgepakt door medewerkers die gedwongen thuis zitten. Wij kunnen ook een Zorgcentrale als achterwacht toevoegen aan controle door collega’s, zodat de controle altijd binnen enkele minuten wordt afgehandeld. Indien al van een Zorgcentrale gebruik wordt gemaakt, kunnen wij de tijd waarna de controle wordt voorgelegd aan de Zorgcentrale verkorten. En tot slot: wij kunnen het desgewenst ook zo inregelen, dat alle controles (tijdelijk) worden doorgestuurd naar een Zorgcentrale, zodat de eigen zorgmedewerkers helemaal niet meer belast worden met het uitvoeren van controles.”

Zorgcentrales doen mee!

De bij dit initiatief aangesloten Zorgcentrales dragen ook hun steentje bij. Ze zijn akkoord gegaan om tijdelijk verlaagde tarieven te hanteren. Ook zij kunnen snel starten met de uitvoering van dubbele controles voor zorgorganisaties die kampen met onderbezetting of buitengewone werkdruk nu.

Wil je de dubbele controle inderdaad graag snel anders inrichten? Neem dan contact met ons op via: 088-1302121 of support@boomerweb.nl, dan spreken we samen de vervolgstappen door.