Boomerweb voor Gehandicaptenzorg

Hoe bereid je je als gehandicaptenzorgorganisatie voor op de zorg van vandaag en morgen? De gehandicaptenzorg is volop in beweging. Nu cliënten als het kan thuis of begeleid zelfstandig wonen, wordt de zorgvraag voor instellingen complexer. Tegelijkertijd neemt de regeldruk toe. Net als de eisen ten aanzien van medicatieveiligheid en de zorgen om de zorg betaalbaar en uitvoerbaar te houden. Samen met diverse zorgprofessionals ontwikkelde Boomerweb een aantal slimme e-health oplossingen. Zorgapps die jou als gehandicaptenzorgorganisatie ontzorgen en vooruit helpen.

Medicatieveiligheid

Eén uniforme oplossing om de medicatieveiligheid te vergroten voor intramurale en extramurale cliënten, gebruiksgemak voor jouw zorgmedewerkers en elektronische toedienregistratie die aansluit op zowel het Elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) als het Apotheekinformatiesysteem (AIS). Dat is de Medicatie Controle App in een notendop.

Medicatie controle app Boomerweb
Medicatie Controle App

De Medicatie Controle App is een slimme tool voor digitale toedienregistratie, die voor zorgmedewerkers, mantelzorgers en eventueel de cliënt inzichtelijk maakt wie op welk moment verantwoordelijk is voor het toedienen van medicatie. Door gegevensuitwisseling tussen de Medicatie Controle App en het EVS of het AIS heb je in de app altijd een actueel digitaal medicatieoverzicht van de cliënt beschikbaar. Medicatie teken je eenvoudig digitaal af, waarbij je een dubbele controle indien nodig direct online kunt voorleggen aan een collega op afstand, of door een zorgcentrale die 24/7 beschikbaar is. De dubbele controle wordt vastgelegd conform de voorschriften van verzekeraars en de IGJ. Het beheersysteem van de Medicatie Controle App biedt je inzicht in het medicatiegebruik, mogelijkheden om medicatieveiligheid te verbeteren en efficiënter en veiliger te werken.

Met de Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie ben je voortaan zeker van:

 • Altijd actuele, digitale toedienlijsten dankzij gegevensuitwisseling met AIS en EVS
 • Heldere verdeling medicatietoediening begeleiding, mantelzorg en cliënt
 • Tijdswinst met behulp van een uniforme oplossing voor intra- en extramuraal
 • Meer autonomie voor de zelfstandigere cliënt
 • Goed georganiseerde dubbele controles in een gebruiksvriendelijke app
 • Verbeterde medicatieveiligheid en bewijsvoering conform eisen IGJ

Wondzorg

Vormt complexe wondzorg bij jouw cliënten een uitdaging? Bij wondzorg zijn veel partijen betrokken, zoals specialisten en wondpoli’s in ziekenhuizen, Wond Expertise Centra, intramurale en extramurale zorginstellingen, huisartsen, apotheken, materiaalleveranciers en uiteraard de patiënt zelf. Slechts een deel van de betrokkenen beschikt over expertise over wondzorg en wondmaterialen.

Wond Zorg app Boomerweb
Wond Zorg App

De Wond Zorg App is een digitaal wonddossier waarin alle betrokkenen de voortgang van de wond kunnen vastleggen en volgen. Communicatie tussen betrokken schakels binnen het wondzorgproces wordt ondersteund en wondregie kan op afstand plaatsvinden. Dit bespaart veel tijd en komt de kwaliteit van de wondzorg ten goede.

Met de Wond Zorg App ben je voortaan zeker van:

 • Efficiënte wondzorgprocessen
 • Wondexpertise binnen jouw zorgorganisatie
 • Een antwoord op de steeds strengere eisen van zorgverzekeraars
 • Goede registratie van wondzorg (voor eigen inzicht en als verantwoording naar verzekeraars)

Zorg op afstand

Door de veranderende neemt de druk op de zorg behoorlijk toe. Tel daarbij op dat mensen behoefte hebben aan zelfregie en langer thuis blijven wonen en het is duidelijk waarom er veel aandacht bestaat voor zorg op afstand.

Beeld zorg app Boomerweb
Beeld Zorg App

Met de Beeld Zorg App levert jou zorg op afstand en daarmee biedt je slimmer, efficiënter én veiliger een antwoord op zorgvragen. Zonder inbreuk te maken op de persoonlijke leefomgeving van de cliënt. Via de Beeld Zorg App beeldbel je namelijk via een beveiligde verbinding met jouw cliënten en je collega’s. De Beeld Zorg App brengt zorg op afstand dichterbij.

Met de Beeld Zorg App ben je voortaan zeker van:

 • Optimale zelfregie voor uw cliënten
 • Meer zorgmomenten zonder hoge tijdsinvestering
 • Gesprekken met cliënten of collega’s via een beveiligde verbinding
 • Zicht op de cliënt zonder inbreuk op de persoonlijke omgeving
“De Beeld Zorg App heeft het aantal meldingen van ongewenste gebeurtenissen bij De Zijlen verminderd. Bij De Zijlen vinden wij veiligheid bijzonder belangrijk. In tegenstelling tot apps als Whatsapp en Facetime biedt de Beeld Zorg App ons de zekerheid van een beveiligde omgeving waarin het gesprek kan plaatsvinden.”

Erna Dolfing – Locatiehoofd locatie Oost – De Zijlen

Meer weten?

Je bent benieuwd hoe e-health jouw zorgorganisatie vooruit kan helpen? Wij denken graag vrijblijvend met je mee.