E-health voor de GGZ

De uitdaging voor de geestelijke gezondheidszorg is om de grote diversiteit in vaak complexe problematiek goed te kunnen begeleiden. Diversiteit in cliënten, behandeling, locatie, en behandelaars of begeleiders. Terwijl de regeldruk toeneemt en de bezetting structureel onder druk staat. Hoe houd je de focus op medicatieveiligheid en verbeter je de therapietrouw? Hoe zorg je voor een goede begeleiding van cliënten op afstand? Vragen waarop de oplossingen van Boomerweb een antwoord vormen. Lees meer over onze slimme e-health oplossingen die de GGZ verder helpen.

Medicatieveiligheid in de GGZ

Het kan: één uniforme oplossing om de medicatieveiligheid te vergroten in samenwerking met andere zorgorganisaties. Zowel in de klinische als de ambulante omgeving. Een oplossing die gebruiksgemak biedt en digitale toedienregistratie die aansluit op zowel het Elektronisch voorschrijfsysteem (EVS), het Apotheeksysteem (AIS) en het patiëntsysteem (ECD). Een oplossing die je bovendien in staat stelt goed samen te werken met de andere betrokken zorgorganisaties in de keten. Zo werkt de Medicatie Controle App voor de GGZ.

Medicatie controle app Boomerweb
Medicatie Controle App

De Medicatie Controle App is een slimme tool voor digitale toedienregistratie, die inzichtelijk maakt wie op welk moment verantwoordelijk is voor het toedienen van medicatie: de zorgverlener, de mantelzorger en eventueel de patiënt zelf. Gegevensuitwisseling tussen de Medicatie Controle App, het EVS en het AIS, zorgt ervoor dat je altijd een actueel digitaal medicatieoverzicht van de patiënt beschikbaar hebt. Medicatie teken je eenvoudig digitaal af, waarbij je een dubbele controle voor risicovolle medicatie zo nodig direct online kunt voorleggen aan een collega op afstand, of aan een zorgcentrale die 24/7 beschikbaar is. De dubbele controle wordt vastgelegd conform de voorschriften van zorgverzekeraars en IGJ. Het beheersysteem van de Medicatie Controle App biedt je inzicht in het medicatiegebruik van patiënten en in de mogelijkheden om medicatieveiligheid verder te verbeteren, en efficiënter en veiliger te werken.

Met de Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie ben je voortaan zeker van:

 • Altijd actuele, digitale toedienlijsten dankzij gegevensuitwisseling met AIS en EVS
 • Overzicht wie verantwoordelijk is voor medicatietoediening: zorgmedewerker, mantelzorg of cliënt
 • Tijdwinst met behulp van een uniforme oplossing voor de klinische èn ambulante omgeving
 • Meer autonomie voor de cliënt die dat aankan
 • Goed georganiseerde dubbele controles in een gebruiksvriendelijke app
 • Verbeterde medicatieveiligheid en bewijsvoering conform de eisen van IGJ

Zorg op afstand

De geestelijke gezondheidszorg loopt op de troepen vooruit als het gaat om de inzet van digitale zorg. Zorg op afstand is flexibel, kostenbesparend en bewezen effectief. Zelfredzaamheid is een belangrijke factor bij de behandeling van langdurig psychiatrische patiënten en biedt patiënten in de GGZ de mogelijkheid om direct hulp te vragen wanneer zij dit nodig hebben. De Beeld Zorg App biedt uitkomst.

Beeld zorg app Boomerweb
Beeld Zorg App

Met de Beeld Zorg App lever je zorg op afstand. Het biedt je een slimmer, efficiënter én veiliger antwoord op zorgvragen. Zonder inbreuk te maken op de persoonlijke leefomgeving van de patiënt. Via de Beeld Zorg App beeldbel je namelijk via een beveiligde verbinding met jouw patiënten en met je collega’s. Zorg via beeldschermcommunicatie bespaart veel reistijd en biedt thuiswonende cliënten de mogelijkheid van meerdere korte contactmomenten met een hulpverlener, in plaats van enkele huisbezoeken per week. De Beeld Zorg App brengt zorg op afstand dichterbij.

Met de Beeld Zorg App ben je voortaan zeker van:

 • Optimale zelfregie voor uw cliënten
 • Meer zorgmomenten met lagere tijdsinvestering
 • Met een patiënt en meerdere collega’s tegelijk beeldbellen
 • Gesprekken met patiënten of collega’s via een beveiligde verbinding
 • Zicht op de patiënt zonder inbreuk op de persoonlijke omgeving
“De Beeld Zorg App heeft het aantal meldingen van ongewenste gebeurtenissen bij De Zijlen verminderd. Bij De Zijlen vinden wij veiligheid bijzonder belangrijk. In tegenstelling tot apps als Whatsapp en Facetime biedt de Beeld Zorg App ons de zekerheid van een beveiligde omgeving waarin het gesprek kan plaatsvinden.”

Erna Dolfing – Locatiehoofd locatie Oost – De Zijlen

Meer weten?

Je bent benieuwd hoe e-health jouw zorgorganisatie vooruit kan helpen? Wij denken graag vrijblijvend met je mee.