Jong plus biedt (intensieve) ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen die om welke reden dan ook meer ondersteuning nodig hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Met behulp van de SET subsidie zijn ze gestart met de Beeld Zorg App van Boomerweb. Frans Poppe vertelt hierover: “Begin Corona merkte we dat het zorg leveren soms lastiger werd en dat we gingen beeldbellen via WhatsApp. Toen ik de subsidie voorbij zag komen dacht ik gelijk: dit is handig. En ook voor op de langere termijn een mooie oplossing. Zo kunnen we veilig op afstand zorg leveren.”

Jong plus is nu volop bezig met de implementatie. En een nieuwe manier van werken is best even wennen. “Ik merkte wel dat we door de eerste weerstanden heen moesten. Dat medewerkers en deelnemers eerst moesten ervaren wat het is en er ook positieve ervaringen mee moesten krijgen. Medewerkers voelen het alsof het in hun schoenen geschoven wordt en zitten toch met vragen als moet dit nu? En hoe moet ik dat dan doen? Als zorgorganisatie moet je soms richting geven waarin je efficiënter te werk kunt gaan. Met name met het oog op de toekomst. Dit soort middelen zullen steeds meer komen en dus moet dat goed geborgd worden. Maar gelukkig zag ik ook dat een aantal medewerkers razend enthousiast waren en het direct goed kon wegzetten bij deelnemers.”

Weerstand verminderen

Over het weghalen van weerstand heeft Jong Plus ook goed nagedacht en oplossingen gezocht. “Om de weerstand weg te halen is er een medewerker aangesteld om als een coach te fungeren voor de medewerkers en deelnemers. Die gaat één op één mee op pad en neemt de medewerker aan de hand om te laten zien hoe beeldbellen in te zetten is. Wanneer we een nieuwe deelnemer in zorg krijgen, dan introduceren we het nu ook gelijk bij het intake gesprek en nemen we de deelnemer bij de hand in het hele proces.”

“Ook monitoren we hoe vaak en hoe de Beeld Zorg App gebruikt wordt. Zo kunnen we het levendiger maken, zodat iedereen toch bewust wordt van het gemak dat het kan opleveren. We wilden het ook graag op een ludieke manier introduceren, dus onze coach deelt nu één keer per maand een prijsje uit aan degene die het meest gebruik heeft gemaakt van beeldbellen. We merken dat het daardoor structureel steeds meer wordt ingezet, ook op willekeurige momenten en dat deelnemers positiever zijn. We zijn goed op pad!”

De inzet van beeldbellen

En het resultaat mag er zijn! Er wordt goed gekeken waar en bij wie het beeldbellen goed kan worden ingezet. “We komen erachter dat 80% van onze deelnemers in staat is om te communiceren via de Beeld Zorg App. Bij een kleine groep is het vanwege beperking wel lastig, maar daar proberen we zijdelings toch een ingang te vinden. Voor deelnemers vanuit de reguliere WMO, met concrete hulpvragen werkt het perfect. Die zijn bekwaam met computer of telefoon en enthousiast.”

Hoe meer het beeldbellen gebruikt wordt, hoe enthousiaster iedereen wordt. Ook worden de voordelen al goed zichtbaar. Frans vertelt hierover: “Het grote voordeel is dat de ambulant begeleider niet altijd bij meer bij de deelnemer thuis hoeft te komen, maar dat je ook op afstand contact kan hebben en hier een verdeling in kunt maken. Hiervan wordt de efficiëntie ervaren, maar ook dat het heel functioneel is en flexibiliteit vergroot. Met beeldbellen heb je vaak korter contact dan met een huisbezoek, maar daarom heb je rondom het moment meer tijd voor vastlegging en dergelijke. Zowel op de inhoud als op de bedrijfsvoering heeft het een positief effect. We besparen ook in kilometers, tijd en geld.”

“Ook is het mooi dat wanneer deelnemers in de avonduren of het weekend een vraag hebben,  het makkelijk contact leggen is via de Beeld Zorg App. Dit wordt voor zowel de medewerkers als de deelnemers als prettig ervaren en op die manier ook ingezet om zo stress weg te kunnen halen of te relativeren. Het is fijn om de deelnemer dan even te zien middels het beeldbellen. De mimiek, dat maakt toch dat je het gevoel hebt dat je er meer zicht op hebt dan normaliter. Telefonisch kan iemand zich toch anders voordoen dan hoe iemand zich werkelijk voelt. Met beeldbellen is toch wat meer zichtbaar wat de daadwerkelijke situatie is, wat makkelijker doorvraagt en op houding en gevoel kunt afgaan. Daar zit een groot verschil.” Aldus Frans.

Een goed geborgde werkwijze

En het uiteindelijke doel? “We zijn een vlakke organisatie met korte lijntjes en heel beschikbaar voor elkaar. Zowel medewerkers onderling als naar deelnemers. We willen deelnemers echt de ruimte geven om te werken aan zichzelf. Te helpen om de rode draad vast te houden in waar we naartoe willen. Dat vanuit die context de Beeld Zorg App wordt toegepast en dat het een goed geborgde werkwijze is. Dat het gebruik een vanzelfsprekendheid is, dat het echt bij ons hoort en dat alle scepsis weg is. Dat we het nieuwe medewerkers en deelnemers vanaf het begin eigen kunnen laten maken en enthousiast maken en dat ze daardoor ook zelf creatief worden met de inzet. Niet alleen individueel, maar ook op team niveau. Dat is mijn doel!” Aldus Frans.

En Frans heeft ook nog wel een tip voor andere organisaties die willen starten:  “Ga er gewoon voor! Probeer het en wees creatief in het toepassen. Denk ook van te voren goed na waar je het allemaal voor kunt en wilt gebruiken. Daar moet je ook echt even de tijd en ruimte voor nemen. Er zijn natuurlijk ook wat processen waar je doorheen moet en alle nieuwe dingen vragen verandering in gedrag, maar ga daarover met elkaar in gesprek en probeer op die manier een goede lijn uit te zetten hoe je het wil gaan doen met elkaar. Er zijn namelijk zo veel voordelen als je het gaat toepassen.”