Donderdag 7 juni vond het VGZ-evenement voor jong zorgverzakeraars plaats met als thema ‘E-health: Zorg(t) voor de toekomst!’ Boomerwebs Manager Business Development, René Weijenberg, inspireerde de aanwezige ‘jonge verzekeraars’ met stellingen over e-health.

Tijdens een interactieve middag debatteerden, quizten en luisterden circa honderd ‘jonge verzekeraars’ van zorgverzekeraars VGZ, a.s.r., Menzis en Zilveren Kruis er lustig op los rondom het centrale thema: E-health. Diverse stellingen passeerden de revue: ‘Aanbieders mogen zonder beperkingen e-healthtoepassingen aanbieden als ze dat willen’, ‘Door e-health worden veel huisartsbezoeken voorkomen, waardoor meer tijd overblijft voor de klant’ en ‘ Zorgverzekeraars moeten meer doen om e-health te promoten.’

René Weijenberg: “In de discussies kwam duidelijk naar voren dat e-health, hoewel het bewezen effectief is, voor zorgverzekeraars lastig te verzilveren is. Er is wel wat ruimte, maar over het algemeen is de financiële vergoeding nog niet goed ingeregeld. E-health komt het best tot zijn recht in blended care.” Nu is alleen de normale vergoeding hierop van toepassing. Maar tijdens het evenement werd helder dat ook bij zorgverzekeraars de mindsetverandering is ingezet richting een vergoeding voor e-health naast de standaard vergoeding.

Om in kaart te brengen wat de effectiviteit en doelmatigheid van e-health oplossingen is, willen zorgverzekeraars het gesprek aangaan met zorginstellingen. René: “Zorgverzekeraars voelen zich betrokken bij e-health en hebben de wens om het te controleren en structureren. Een belangrijke conclusie van het evenement was dat e-health het antwoord biedt op de zorgvraag van morgen en een uitstekende manier is om kwalitatieve zorg te bieden die tijd bespaart. Tijdswinst die kan worden vertaald naar meer aandacht voor de patiënt.”