Een nieuwe koppeling tussen de Medicatie Controle App en de Wond Zorg App biedt tijdens het wondzorgproces inzicht in het medicijngebruik van de cliënt. Informatie over het medicijngebruik van een cliënt is waardevol bij de uitvoering van wondzorg, omdat medicijnen de wondgenezing kunnen beïnvloeden. Dankzij de koppeling tussen de Medicatie Controle App en de Wond Zorg App heeft de zorgmedewerker die de wondbehandeling voor haar rekening neemt alle ter zake doende medicatie-informatie ter beschikking.

“Omdat medicijngebruik een rol kan spelen in het wondgenezingsproces, hebben wij een koppeling gebouwd tussen de Wond Zorg App en de Medicatie Controle App met Elektronische Toedienregistratie”, vertelt Angela Moenis, e-health adviseur en productspecialist Wond Zorg App bij Boomerweb. Ze legt uit: “Gebruikt een cliënt bijvoorbeeld bloedverdunners, dan is dit goed om te weten bij de wondbehandeling. In de Wond Zorg App bouw je een dossier op voor de cliënt, waarin alle informatie die interessant kan zijn voor de wondzorg een plaats krijgt. Medicatie die de wondgenezing kan beïnvloeden heb je dankzij de koppeling altijd paraat.”

De ontwikkeling van deze koppeling is het antwoord op een directe vraag uit de praktijk. Angela: “Bij Boomerweb vinden wij het belangrijk om naar onze klanten te luisteren. De behoefte aan een koppeling tussen de apps werd besproken tijdens een klankbordgroepsessie met klanten. Wij zijn direct mee aan de slag gegaan om dit te realiseren.”