Elektronische toedieningsregistratie in de wijkverpleging staat landelijk in de belangstelling. Carintreggeland heeft medicatieveiligheid hoog in het vaandel staan. Om de kans op medicatiefouten te beperken gebruikt Carintreggeland sinds dit voorjaar de Medicatie Controle App van Boomerweb. Het gebruik van deze App is belangrijk in het werk van zorgmedewerkers. Het vergroot de medicatieveiligheid, ondersteunt hen in hun werk en vergroot de kwaliteit van zorg. De App wordt gebruikt bij cliënten waarbij de wijkverpleging van Carintreggeland de zorg heeft voor de medicatieverstrekking aan de cliënt.

Hoe was het geregeld?

Als de wijkverpleging de zorg had voor de medicatieverstrekking aan de cliënt, moest zij de door de apotheek geleverde medicatie controleren en aftekenen op een papieren aftekenlijst.

Hoe gaat het via de App?

Een cliënt komt bij de huisarts. De huisarts schrijft medicijnen voor en stuurt het recept door naar de apotheek. De apotheek levert de medicijnen aan de cliënt. De wijkverpleging controleert welke medicijnen zijn geleverd. Via de App op de iPad vinkt zij de medicijnen af. Wanneer er iets ontbreekt of verkeerd geleverd is gaat er direct een signaal naar de apotheek. Dat verkleint het risico op fouten.

Uitrol App

De eerste teams van Carintreggeland wijkverpleging werken intussen met de App en de elektronische toedienregistratie. En zijn enthousiast. De medewerkers worden ondersteund met elearning, een handleiding en een training. De uitrol naar de overige teams start vandaag. Een team kan pas over wanneer alle apothekers die leveren aan cliënten van dat team met Boomerweb samenwerken. Dat is inmiddels het geval en dus kunnen alle teams met de App gaan werken. Bij de start van de deze uitrol ondertekenen we het contract met Boomerweb.

Bron: https://www.carintreggeland.nl/Carintreggeland/Nieuws/Artikel/ArtMID/466/ArticleID/145/Medicatiecontrole-App-voor-zorgmedewerkers-Carintreggeland