Het aantal zzp’ers in de zorg groeit en blijft dit de komende jaren doen. Zelfstandig zorgprofessionals nemen een bijzondere positie in: vaak zijn zij onderdeel van het primaire proces, maar tegelijk onafhankelijk en zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit. Daarmee rijst de vraag: hoe borgen zzp’ers de kwaliteit van hun werk? Hoe ga je als zzp’er om met medicatieveiligheid? Hoe zorg je dat je voldoet aan de AVG-eisen? Jens Müller van Samenszorg breekt een lans voor een verantwoorde inzet van dubbele controles voor zzp’ers.

Voor Jens Müller begon het allemaal met een kritische vraag. ’Hoe heb jij de verplichte dubbele controle van risicovolle medicatie eigenlijk geregeld?’ vroeg een zorgorganisatie die hem inhuurde. Jens zweeg even, maar kon uiteindelijk niet anders antwoorden dan: ‘Dat heb ik niet geregeld.’ Müller vond dit zelf vervelend, maar realiseerde zich dat het – gezien de gezondheidsrisico’s – voor zijn cliënten nog problematischer was. “Via via hoorde ik over het bestaan van medicatie dubbelcheck apps. Ik heb verschillende oplossingen bekeken, maar de Medicatie Controle App van Boomerweb bleek de enige geschikte app voor zzp’ers. De app is flexibel inzetbaar waar en wanneer ik hem nodig heb en als ZZP’er ben ik niet afhankelijk van een samenwerkingsverband en niet verplicht een heel zorgdossier af te nemen. Bovendien vindt alles plaats in een beveiligde omgeving en wordt de historie van dubbele controles volgens de laatste eisen bewaard. Dit is noodzakelijk om verantwoording af te kunnen leggen aan zowel de zorginstelling als de zorgverzekeraar.”

Medicatieveiligheid
Met de Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie kan medicatie digitaal worden afgetekend en worden dubbele controles direct online voorgelegd aan een collega op afstand of aan een zorgcentrale met 24/7 beschikbaarheid. Een combinatie van beide is ook mogelijk, afhankelijk van de voorkeur van de organisatie. Via een veilige koppeling met het apotheekinformatiesysteem van de apotheek is het meest actuele medicatieoverzicht van de cliënt altijd bij de hand.

Toen Müller de Medicatie Controle App in zijn werk als zzp’er een tijdje uittestte groeide zijn overtuiging: andere zzp’ers zouden hier ook mee moeten werken. Ook van zorgorganisaties kreeg Jens de opmerking dat andere zzp’ers een voorbeeld aan zijn werkwijze zouden moeten nemen. Jens: “Boomerweb wilde graag meewerken aan een constructie waarbij de dubbelcheck nu ook sectorbreed door zzp’ers in de zorg kan worden uitgevoerd met de app.”

Niet inboeten op zelfstandigheid
Samenszorg heeft een sturende positie gekregen voor zzp’ers, waardoor andere zzp’ers zich gemakkelijk kunnen aansluiten en in hun werk gebruik kunnen maken van de app op een manier die past bij hun bijzondere positie in de zorg. Deze aandacht voor medicatieveiligheid onder zzp’ers sluit naadloos aan bij de persoonlijke missie van Jens Müller. Met zijn bedrijf Samenszorg springt hij op de bres voor professionalisering van zzp’ers in de zorg. “Als zelfstandige in de zorg loop je steeds weer aan tegen de vraag: hoe zelfstandig ben je als je hoofdzakelijk door een zorgorganisatie wordt ingehuurd. Doordat ik nu gebruik maak van deze applicatie om medicatieveiligheid te borgen kan ik aantonen dat ik alles in huis heb om aan de eisen vanuit de zorg te voldoen. Die zelfstandigheid is voor zzp’ers een groot goed. Je bent niet langer afhankelijk van je opdrachtgever die misschien niet eens met een dubbelcheckapp werkt. Ik zie het als een win-win situatie: ik kan als zzp’er medicatieveiligheid bieden zonder in te boeten op zelfstandigheid.”

Huiverig
Sinds Jens Müller vanuit Samenszorg met de Medicatie Controle App is gaan werken is de belangstelling vanuit zzp’ers hard gegroeid. “Aanvankelijk waren mensen huiverig om de stap te nemen, maar steeds meer zelfstandige zorgprofessionals zien in dat ze niet achter kunnen blijven, dat professionalisering nodig is en dat het gebruik van de app alleen maar voordelen oplevert. Neem nu privacy,” noemt Müller als voorbeeld. “Een foto of gegevens telefonisch doorgeven aan een collega is absoluut niet AVG-proof. Gegevens van cliënten blijven op de telefoon van een ander en het voldoet niet aan de bewijsplicht die je hebt bij het controleren van risicovolle medicatie.” Müller waardeert het risico dat Boomerweb neemt. “Boomerweb heeft gezegd dat ze hun applicatie ook voor zzp’ers beschikbaar willen maken. Zelf zie ik het als erkenning van onze beroepsgroep dat een goede applicatie nu ook voor zzp’ers beschikbaar komt.”

6 redenen waarom elke zzp’er in de zorg met de medicatiecontrole app zou moeten werken:
– Je borgt medicatieveiligheid en kwaliteit in je werk.
– Het maakt je aantrekkelijker voor opdrachtgevers.
– Je kunt je zelfstandigheid aantonen: je hebt immers alles zelf in huis om aan de eisen van je werk te voldoen.
– De app verdient zichzelf terug, doordat je een vergoeding krijgt voor elke dubbele controle die je uitvoert voor een ander.
– Je waarborgt privacy en een AVG-proof werkwijze.
– Het helpt je de samenwerking met anderen te verbeteren.