Sofa B.V. maakt het nu nog makkelijker voor de apotheekhoudende huisartsen om af te stappen van de papieren medicatielijsten die nodig zijn voor registratie rond medicatietoediening. Zij kunnen voortaan gebruik maken van de medicatietoediening app van Boomerweb. De app verbetert de communicatie tussen apotheekhoudende huisartsen en zorgorganisaties. Sofa heeft Boomerweb aangewezen als voorkeursleverancier middels een mantelovereenkomst tussen beide partijen.

Het voordeel van het gebruiken van elektronische toedienregistratie is dat de zorgmedewerkers altijd over de meest actuele medicatie-informatie beschikken en de kans op fouten op deze manier wordt verkleind. De apotheekhoudende huisarts heeft inzage in de therapietrouw en kan daarop bijsturen wanneer dat nodig is. Bijkomend voordeel is dat er een slag in efficiëntie wordt gemaakt. Zo zijn er geen papieren toedienlijsten meer nodig, wordt het bestelproces van nieuwe medicijnen gedigitaliseerd en is er een nieuw communicatieplatform waardoor de lijnen korter worden. Op deze manier kunnen apotheekhoudende huisartsen hun rol als zorgpartner in de medicatie keten verstevigen.

Nadat Sofa met meerdere partijen om tafel is gegaan is Boomerweb gekozen tot voorkeursleverancier. Marc van Loenhout (directeur Sofa) hierover: ‘Het is voor apotheekhoudende huisartsen van groot belang dat een externe applicatie koppelt op het eigen bronsysteem. Boomerweb is een van de weinige die deze koppeling goed heeft ingericht. Bovendien is het een gebruiksvriendelijke applicatie. Zo helpt Sofa apotheekhoudende huisartsen niet alleen met centrale inkoop, certificering en praktijkbegeleiding, maar nu ook op het gebied van innovatieve diensten.”

Eerder heeft Sofa al een overeenkomst gesloten met Promedico voor het apotheekhoudende-huisartsinformatiesysteem. Boomerweb is de eerste partij die ook met dit systeem kon koppelen. Hierdoor sluiten de systemen naadloos op elkaar aan en is het makkelijk in gebruik. Met deze samenwerking kunnen apotheekhoudende huisartsen dan ook eenvoudig en onder goede voorwaarden beginnen met elektronische toedienregistratie.

De vraag naar de samenwerking is ontstaan vanuit diverse zorgorganisaties. Wanneer zorgorganisaties willen starten met elektronische toedienregistratie is het van belang om alle leverende apotheken aan te sluiten, zodat er ook voor alle cliënten actuele medicatie-informatie beschikbaar is. In een aantal regio’s in Nederland zijn het met name apotheekhoudende huisartsen die de rol van leveranciers van medicatie vervullen. Nederland telt circa 400 apotheekhoudende huisartsen en vormen derhalve een belangrijke schakel.

Willem Hendrik Gispen (directeur Boomerweb): “Apotheekhoudende huisartsen spelen natuurlijk een hele speciale rol. Niet alleen omdat de rol van huisarts en apotheek gecombineerd wordt, maar vooral vanwege hun cruciale dienstverlening in de meer rurale gebieden. Dankzij hen kan ook daar de farmaceutische dienstverlening op peil worden gehouden. Goed om te zien hoe Sofa hen daarbij in algemene zin ondersteunt. Door de samenwerking met Boomerweb helpt Sofa hen nu ook bij de benodigde digitalisering, voor een hogere efficiëntie en medicatieveiligheid.”

Sofa
Sofa is ontstaan uit de Stichting voor Apotheekhoudende Huisartsen en ontzorgt door te helpen met inkoop, trainingen en praktijkondersteuning.

Boomerweb
Boomerweb is een e-health specialist met hart voor de zorg. Al ruim 10 jaar werkt het bedrijf vol passie aan de nieuwste en beste digitale oplossingen voor de zorgsector. De digitale zorgoplossingen helpen medicatieveiligheid te vergroten, wondzorg te verbeteren en begeleiding op afstand mogelijk te maken. Ze ondersteunen zorgmedewerkers, apothekers, huisartsen en patiënten bij het uitvoeren en ontvangen van de juiste zorg en helpen om de zorg – ook in de toekomst – veilig en betaalbaar te houden.