Boomerweb wordt overgenomen door Enovation

Door de strategische overname van Boomerweb vergroot Enovation haar vermogen om zorg op afstand te ondersteunen. Hiermee geven Enovation en Boomerweb samen nog beter invulling aan de groeiende behoefte voor geïntegreerde ehealth-toepassingen en zorgen zij ervoor dat nog steeds de juiste patiëntenzorg wordt geleverd, ook met een toenemende druk op de gezondheidszorg.

Boomerweb en Enovation

Al ruim 10 jaar helpt Boomerweb zorgorganisaties om beter, veiliger en toekomstbestendiger te worden met behulp van digitale oplossingen. Met als resultaat: efficiencywinst en kwaliteitsverbetering van zorg, en verbeterde communicatie tussen zorgverleners in de gedeelde zorg rondom de cliënt. Al meer dan 350 zorginstellingen en 650 apotheken maken gebruik van de diensten van Boomerweb. Hiermee wordt zorg aan meer dan 120.000 patiënten ondersteund.

De combinatie van Enovation en Boomerweb maakt dat professionals die in het zorgnetwerk met elkaar samenwerken, dit in de toekomst nog eenvoudiger en veiliger kunnen doen. De producten van beide bedrijven zijn zeer complementair aan elkaar. Met deze stap ontstaat een unieke combinatie van producten en diensten waarmee niet alleen zorg op afstand kan worden geleverd, maar die tevens op basis van standaarden en afsprakenstelsels volledig geïntegreerd kunnen worden in het applicatielandschap van de zorgprofessionals. Klanten van Boomerweb kunnen er van op aan dat de bestaande oplossingen van Boomerweb voor hen in de toekomst waarde zullen blijven toevoegen om efficiënter, veiliger en met meer gebruiksgemak te kunnen werken.

Willem Hendrik Gispen (CEO Boomerweb): “Door de overname kunnen wij zorgen dat de ehealth-oplossingen van Boomerweb nog beter worden ingebed in het ICT-zorglandschap van onze klanten. Enovation heeft niet alleen een brede basis in dezelfde zorgmarkt, maar heeft bewezen competenties, producten en diensten op het gebied van infrastructuur en communicatie. Die vormen samen met de mobiele applicaties van Boomerweb een ijzersterke combinatie, waar onze klanten in de toekomst van zullen profiteren. Samen maken wij een veilige en meer efficiënte uitvoering van de zorg mogelijk, met de juiste data op de juiste plek en meer gebruikersgemak voor de zorgverleners. Ook internationaal geeft de samenwerking met Enovation nieuwe groeimogelijkheden, de grote uitdagingen in de zorg – hoe houden we de zorg betaalbaar en uitvoerbaar – zijn immers niet een probleem wat zich alleen in Nederland voordoet.”

eHealth

In de nieuwe combinatie gaat Enovation zich nog sterker inzetten voor samenwerking in de zorg door inzet van eHealth. De druk op de zorg wordt steeds groter. Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen is een goede samenwerking tussen zorgverleners onderling, en met cliënten samen, essentieel. Enovation zorgt in dit kader al voor zorg op afstand via Enovation UMO en voor de samenwerking in het kader van eOverdracht via Enovation POINT. Daarnaast maken veel instellingen gebruik van Enovation voor de veilige ontsluiting van informatie naar cliënten via de VIPP-trajecten.

Jeroen van Rijswijk (CEO Enovation): “Met de overname van Boomerweb kunnen wij nog beter invulling geven aan de groeiende behoefte in de markt voor geïntegreerde ehealth-toepassingen. Boomerweb is een toonaangevende ehealth specialist met hart voor de zorg. Hiermee is Boomerweb een belangrijke toevoeging in het Enovation Platform. Wij geloven dat door betere en efficiëntere samenwerking in de zorg, we met elkaar kunnen zorgen dat de patiënten nu en ook in de toekomst de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit, ondanks de steeds sterkere druk op de sector. De inzet van ehealth oplossingen is hierbij onmisbaar.”

Over Enovation

Al meer dan 35 jaar is Enovation de specialist voor veilige communicatieoplossingen voor de gezondheidszorg. Het bedrijf richt zich op het faciliteren van informatie-uitwisseling tussen en binnen zorginstellingen en tussen zorginstellingen en cliënten. De oplossingen zijn gebaseerd op (internationale) standaarden en sluiten naadloos aan op bestaande IT-systemen en processen van zorginstellingen. Het bedrijf heeft meer dan 250 medewerkers in 10 kantoren en is actief in meer dan 19 landen. Enovation heeft een sterke R&D-capaciteit gericht op het verbeteren van het huidige productaanbod om innovatieve oplossingen te creëren voor de zorgmarkt en de (semi-)publieke sector. Als onafhankelijk communicatiebedrijf heeft Enovation de missie om een belangrijke rol te spelen bij het oplossen van de uitdagingen waarmee de Europese gezondheidszorgsector momenteel wordt geconfronteerd. Zowel in haar organische als in haar groeistrategie richt Enovation zich op het verhogen van de toegevoegde waarde voor haar klanten, het verder verbeteren van het strategische productaanbod en het versterken van haar strategische positionering als een toonaangevende internationale SaaS-leverancier in Europa.

Over Boomerweb

Boomerweb is een e-health specialist met hart voor de zorg. Al ruim 10 jaar werkt het bedrijf vol passie aan de nieuwste en beste digitale oplossingen voor de zorgsector. De digitale zorgoplossingen helpen medicatieveiligheid te vergroten, wondzorg te verbeteren en begeleiding op afstand mogelijk te maken. De digitale oplossingen van Boomerweb ondersteunen zorgmedewerkers, apothekers, huisartsen en patiënten bij het uitvoeren en ontvangen van de juiste zorg en helpen om de zorg – ook in de toekomst – veilig en betaalbaar te houden.

Veelgestelde vragen

Blijft Boomerweb als organisatie bestaan?
Boomerweb blijft als organisatie volledig hetzelfde: we blijven met hetzelfde team en met hetzelfde enthousiasme werken aan onze bestaande digitale oplossingen vanuit ons kantoor in Veenendaal.

Blijft de directie aan?
Omdat Boomerweb als organisatie volledig hetzelfde blijft betekent dat ook dat ons Management Team ongewijzigd blijft. Willem Hendrik Gispen blijft als directeur Boomerweb leiden om onze klanten van alle nieuwe mogelijkheden te laten profiteren in de toekomst.

Blijft jullie roadmap hetzelfde?
Wij werken door aan onze roadmap: een ijzersterk geïntegreerd platform voor medicatieveiligheid, wondzorg en beeldschermzorg.

Meer nieuws

Zorgbegrip, een thuiszorg organisatie die ook veel complexe zorg leveren in de Zaanstreek, zijn creatief met digitale zorgoplossingen. Met behulp van de Beeld Zorg App van Boomerweb leveren zij wondzorg met een wondverpleegkundige uit Assen. Iets waar directeur Katinka de Boer graag meer over vertelt om anderen te kunnen inspireren. Want in het huidige zorgklimaat moet je soms creatief zijn om de juiste zorg te kunnen leveren.

Een nieuwe werkwijze

Katinka vertelt over hoe dit idee tot stand kwam en in de praktijk gebracht werd: “Wij leveren best veel wond zorg, waardoor een wondverpleegkundige belangrijk is om in het team te hebben. In onze omgeving was deze lastig te vinden, waardoor ik er vaak een moest inhuren via een concurrent en dat kost veel geld. Met de aanschaf van de Beeld Zorg App dacht ik: laten we eens kijken naar een wondverpleegkundige die digitaal op afstand wilt werken. En dankzij een vacature op LinkedIn was onze wondverpleegkundige Ben Evers snel gevonden!”

“Er is vervolgens een proces beschrijving gemaakt waarmee er duidelijke kaders zijn gesteld. Ben wordt ingezet door de wijkverpleegkundige als er vragen zijn over de wondzorg. Er wordt dan een gesprek ingepland met Ben, de wijkverpleegkundige en de cliënt via de Beeld Zorg App. Hier vind de intake plaats, waarbij er door het beeldbellen ook direct naar de wond gekeken kan worden en alle omstandigheden en problemen worden besproken. Vervolgens wordt het wondbeleid opgesteld in overleg met de huisarts en het ziekenhuis en weer gedeeld met onze wijkverpleegkundige. Alle informatie wordt vastgelegd in het elektronische patiënten dossier. Op afstand kan Ben meelezen met het vervolg en het verloop wordt vervolgens weer via de Beeld Zorg App geëvalueerd. De wondregie vind dus op afstand plaats en het beleid wordt door ons in overleg uitgevoerd. “

“Een bijkomend voordeel is dat je expertise zelf in huis hebt, dat gedeeld wordt met het team. Zo kunnen we de kennis om zo goed mogelijk wondzorg te leveren gebruiken om te sparren met elkaar en het team te leren wat de beste zorg is voor de cliënt. Dat doe je niet zo snel als iemand extern is ingehuurd.”

De ervaring van wondzorg op afstand

En wat de cliënt daar van vindt? Die maakt het niet uit dat de zorg gedeeltelijk op afstand digitaal wordt verleent. “Ik had eigenlijk wel verwacht dat cliënt zich af zou vragen hoe iemand dat gaat beoordelen op afstand en daardoor ook wel wat weerstand zou hebben, maar dat is totaal niet aan de orde.” Aldus Katinka. Voor de medewerkers wat het wel even wennen. Katinka vertelt wat een rol heeft gespeeld om de medewerkers ook enthousiast te krijgen: “Het heeft een paar maanden geduurd om de omslag te maken, maar nu ze ermee werken vinden ze het super fijn. Onze wondverpleegkundige Ben Evers heeft daarin zeker een rol gehad. Om de wondzorg op deze manier te laten werken moet iemand wel echt open staan om digitaal te werken en medewerkers daarbij te ondersteunen. Je moet draagvlak met elkaar creëren om de wondzorg op deze manier te doen en daar is Ben heel goed in. Als het iemand anders was geweest was het misschien wel anders gelopen. Soms moet je hierin ook wat doordrukken, om te laten zien hoe fijn het is om hiermee te werken. Daarbij hielp het ook dat de cliënten zo enthousiast waren. We konden ze vertellen dat we nu een wondverpleegkundige hebben en daar zijn ze blij mee. Ze vinden het professioneel dat er een expert aanwezig is, ook al is dat dan op afstand. En dat maakt de medewerker trots. Het bevestigd dat we het goed doen op dit gebied.” Vertelt Katinka.

Positief voor de omgeving

Ook zorgverleners in de omgeving plukken hier de vruchten van volgens Katinka: “Met een collega organisatie werken wij samen door Ben daar ook in de regiefunctie neer te zetten. Zij vragen om hulp, gaan mee in hetzelfde proces en dan wordt dat opgepakt door hun eigen wijkverpleegkundigen. Wij delen onze kennis graag met anderen, daarom zien we elkaar ook niet als concurrenten. Natuurlijk worden er afspraken over gemaakt, maar we kijken vooral over de schutting naar de beste zorg voor de cliënt. Of dat nou voor mijn cliënt is of die van mijn concullega maakt helemaal niet uit.”

En dat deze manier van werken positief wordt ervaren en goed werkt spreidt zich als een lopend vuurtje. Vanuit de samenwerkingspartners en andere zorginstellingen is er dan ook geen weerstand, maar juist verbazing en nieuwsgierigheid vertelt Katinka: “We krijgen juist vaak vragen over hoe wij dat doen en vooral of ze dat zelf ook kunnen. De huisarts is bijvoorbeeld heel blij dat er een wondexpert mee kijkt. Het maakt mensen uiteindelijk niet zoveel uit hoe je het doet, als het maar goed gebeurt.”

En dus concludeert Katinka: “Ik zou elke organisatie een vorm van beeldzorg aanbevelen! Het verlaagt de werkdruk, levert tijd op, het is efficiënt en het is prettiger werken, omdat je sneller kunt schakelen. Iemand kan sneller meekijken, dus de kwaliteit van zorg gaat er enorm op vooruit. En dat is waar je voor staat: je wilt kwaliteit leveren en de beste zorgverlener zijn. Dat maak je mede hierdoor mogelijk. We hebben zelf natuurlijk kennis en vaardigheden, maar de techniek moet ons ondersteunen om ons zo goed mogelijk ons werk te kunnen laten doen. En als ik het kan om dit in te zetten binnen mijn organisatie, kan iedereen het!”

Jong plus biedt (intensieve) ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen die om welke reden dan ook meer ondersteuning nodig hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Met behulp van de SET subsidie zijn ze gestart met de Beeld Zorg App van Boomerweb. Frans Poppe vertelt hierover: “Begin Corona merkte we dat het zorg leveren soms lastiger werd en dat we gingen beeldbellen via WhatsApp. Toen ik de subsidie voorbij zag komen dacht ik gelijk: dit is handig. En ook voor op de langere termijn een mooie oplossing. Zo kunnen we veilig op afstand zorg leveren.”

Jong plus is nu volop bezig met de implementatie. En een nieuwe manier van werken is best even wennen. “Ik merkte wel dat we door de eerste weerstanden heen moesten. Dat medewerkers en deelnemers eerst moesten ervaren wat het is en er ook positieve ervaringen mee moesten krijgen. Medewerkers voelen het alsof het in hun schoenen geschoven wordt en zitten toch met vragen als moet dit nu? En hoe moet ik dat dan doen? Als zorgorganisatie moet je soms richting geven waarin je efficiënter te werk kunt gaan. Met name met het oog op de toekomst. Dit soort middelen zullen steeds meer komen en dus moet dat goed geborgd worden. Maar gelukkig zag ik ook dat een aantal medewerkers razend enthousiast waren en het direct goed kon wegzetten bij deelnemers.”

Weerstand verminderen

Over het weghalen van weerstand heeft Jong Plus ook goed nagedacht en oplossingen gezocht. “Om de weerstand weg te halen is er een medewerker aangesteld om als een coach te fungeren voor de medewerkers en deelnemers. Die gaat één op één mee op pad en neemt de medewerker aan de hand om te laten zien hoe beeldbellen in te zetten is. Wanneer we een nieuwe deelnemer in zorg krijgen, dan introduceren we het nu ook gelijk bij het intake gesprek en nemen we de deelnemer bij de hand in het hele proces.”

“Ook monitoren we hoe vaak en hoe de Beeld Zorg App gebruikt wordt. Zo kunnen we het levendiger maken, zodat iedereen toch bewust wordt van het gemak dat het kan opleveren. We wilden het ook graag op een ludieke manier introduceren, dus onze coach deelt nu één keer per maand een prijsje uit aan degene die het meest gebruik heeft gemaakt van beeldbellen. We merken dat het daardoor structureel steeds meer wordt ingezet, ook op willekeurige momenten en dat deelnemers positiever zijn. We zijn goed op pad!”

De inzet van beeldbellen

En het resultaat mag er zijn! Er wordt goed gekeken waar en bij wie het beeldbellen goed kan worden ingezet. “We komen erachter dat 80% van onze deelnemers in staat is om te communiceren via de Beeld Zorg App. Bij een kleine groep is het vanwege beperking wel lastig, maar daar proberen we zijdelings toch een ingang te vinden. Voor deelnemers vanuit de reguliere WMO, met concrete hulpvragen werkt het perfect. Die zijn bekwaam met computer of telefoon en enthousiast.”

Hoe meer het beeldbellen gebruikt wordt, hoe enthousiaster iedereen wordt. Ook worden de voordelen al goed zichtbaar. Frans vertelt hierover: “Het grote voordeel is dat de ambulant begeleider niet altijd bij meer bij de deelnemer thuis hoeft te komen, maar dat je ook op afstand contact kan hebben en hier een verdeling in kunt maken. Hiervan wordt de efficiëntie ervaren, maar ook dat het heel functioneel is en flexibiliteit vergroot. Met beeldbellen heb je vaak korter contact dan met een huisbezoek, maar daarom heb je rondom het moment meer tijd voor vastlegging en dergelijke. Zowel op de inhoud als op de bedrijfsvoering heeft het een positief effect. We besparen ook in kilometers, tijd en geld.”

“Ook is het mooi dat wanneer deelnemers in de avonduren of het weekend een vraag hebben,  het makkelijk contact leggen is via de Beeld Zorg App. Dit wordt voor zowel de medewerkers als de deelnemers als prettig ervaren en op die manier ook ingezet om zo stress weg te kunnen halen of te relativeren. Het is fijn om de deelnemer dan even te zien middels het beeldbellen. De mimiek, dat maakt toch dat je het gevoel hebt dat je er meer zicht op hebt dan normaliter. Telefonisch kan iemand zich toch anders voordoen dan hoe iemand zich werkelijk voelt. Met beeldbellen is toch wat meer zichtbaar wat de daadwerkelijke situatie is, wat makkelijker doorvraagt en op houding en gevoel kunt afgaan. Daar zit een groot verschil.” Aldus Frans.

Een goed geborgde werkwijze

En het uiteindelijke doel? “We zijn een vlakke organisatie met korte lijntjes en heel beschikbaar voor elkaar. Zowel medewerkers onderling als naar deelnemers. We willen deelnemers echt de ruimte geven om te werken aan zichzelf. Te helpen om de rode draad vast te houden in waar we naartoe willen. Dat vanuit die context de Beeld Zorg App wordt toegepast en dat het een goed geborgde werkwijze is. Dat het gebruik een vanzelfsprekendheid is, dat het echt bij ons hoort en dat alle scepsis weg is. Dat we het nieuwe medewerkers en deelnemers vanaf het begin eigen kunnen laten maken en enthousiast maken en dat ze daardoor ook zelf creatief worden met de inzet. Niet alleen individueel, maar ook op team niveau. Dat is mijn doel!” Aldus Frans.

En Frans heeft ook nog wel een tip voor andere organisaties die willen starten:  “Ga er gewoon voor! Probeer het en wees creatief in het toepassen. Denk ook van te voren goed na waar je het allemaal voor kunt en wilt gebruiken. Daar moet je ook echt even de tijd en ruimte voor nemen. Er zijn natuurlijk ook wat processen waar je doorheen moet en alle nieuwe dingen vragen verandering in gedrag, maar ga daarover met elkaar in gesprek en probeer op die manier een goede lijn uit te zetten hoe je het wil gaan doen met elkaar. Er zijn namelijk zo veel voordelen als je het gaat toepassen.”

Als kleinere organisatie moet je soms creatief zijn om de juiste zorg te kunnen leveren. Daarom is thuiszorgorganisatie Zorgbegrip gestart met de Beeld Zorg App van Boomerweb met behulp van de SET subsidie. Katinka de Boer, directeur van Zorgbegrip, vertelt hier meer over. Het is een project dat begon vanuit de noodzaak om goede wondzorg te kunnen leveren, maar waar ze nog veel meer mogelijkheden voor de toekomst ziet!

Efficiënter werken

Toen Katinka de SET subsidie voorbij zag komen zag ze haar kans. Ze heeft de subsidie ingezet om de wijkverpleegkundigen te kunnen voorzien van een iPad met internet verbinding en voor de aanschaf van de Beeld Zorg App om ook zorg op afstand te kunnen leveren. Hiermee kon er een wondverpleegkundige op afstand worden aangenomen, zodat zij ook de gespecialiseerde wondzorg die nodig is kunnen leveren. Door te beeldbellen met de cliënt, wijkverpleegkundige en wondverpleegkundige kan het wondbeleid op afstand worden bepaald, de wondzorg volgens het wondplan worden uitgevoerd en kan er op afstand worden meegekeken bij vragen. Bijkomend voordeel is dat de wijkverpleegkundige ook altijd het Elektronisch Patiënten Dossier bij de hand heeft, waardoor ze op locatie beter worden gefaciliteerd. Ze kunnen direct online informatie ophalen en registreren.

Maar dat is pas het begin. Door ook devices bij de cliënten te gaan faciliteren wil Katinka de Beeld Zorg App breder in gaan zetten: “De Beeld Zorg App is een prachtig ondersteunend middel om thuiszorg op afstand te kunnen leveren. Wat hard nodig is, want uiteindelijk wordt de zorg steeds meer rondom de cliënt in huis georganiseerd. De Zaanstreek waar wij zorg leveren is weids verspreid met veel water, hierdoor maken de medewerkers lange reisafstanden. Dit is inefficiënt en niet praktisch. Elke verloren minuut in de auto onderweg bent kan je niet aan de cliënt besteden. Het inzetten van digitale zorgmomenten zorgt er voor dat er beter gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare tijd.”

Met een bredere inzet van zorg op afstand ziet Katinka nog een extra voordeel: “Door de inzet van beeldzorg kun je contactmomenten meer verspreiden. Wanneer je minder fysiek bij cliënten langs hoeft te gaan, levert dat tijd op die je kunt gebruiken om bijvoorbeeld meerdere beeldzorgmomenten in te zetten. Daarmee zorg je voor meer contactmomenten bij bijvoorbeeld eenzame ouderen op een manier die zeker niet onderdoet voor een fysiek moment. Je hebt toch het gevoel dat je elkaar even gezien hebt. Je legt weer op een andere manier contact dan met alleen bellen, met de non-verbale communicatie die bij beeldbellen zichtbaar is krijg je veel meer mee.”

Een goed voorbeeld waarbij juist die non-verbale communicatie ook een grote toegevoegde waarde heeft is bij cliënten die zelf hun medicatie innemen, maar waarbij wel een oogje in het zeil wordt houden. “We hebben nu cliënten die zelf hun medicatie innemen, maar waarbij we altijd even bellen om te checken of ze het ook daadwerkelijk hebben ingenomen. Dat moment gebruiken we om ook even te vragen hoe het verder is. Hierbij is het fijner als je iemand ook nog even kunt zien. Een cliënt kan wel zeggen dat het goed gaat, maar als zorgverlener heb je genoeg ervaring om aan iemand te kunnen zien hoe het daadwerkelijk gaat. Dan kan je er altijd nog heen als dat nodig is.“ Aldus Katinka.

De ervaring van de medewerkers

Innoveren in de zorg gaat zeker niet vanzelf en niet iedereen staat te juichen bij dit idee. Zelf voelde Katinka de grote noodzaak om hier mee aan de slag te gaan, maar in haar team leefde dit nog niet zo: “Op een moment dacht ik, dit moeten we gaan doorzetten. Gewoon aan de slag gaan met Boomerweb en dan moeten de medewerkers zelf maar ondervinden hoe het werkt. Er waren zeker ook een aantal sceptisch. Ze hikken aan tegen een nieuwe werkwijze, want we hebben het toch altijd zo gedaan? En vragen zich af hoe dat dan gaat en wat dat allemaal kost. Degene die sceptisch waren hebben we vanaf het begin mee laten doen. Met het idee van als je die mee hebt, gaat de rest ook wel mee.”

En het resultaat mag er wezen: “Medewerkers vinden het fantastisch. Het is heel efficiënt en gebruiksvriendelijk. We kunnen nooit meer terug. Dat klinkt misschien heel gek, maar het is onbespreekbaar om terug te gaan naar het oude werken.” Aldus Katinka.

De zorg van de toekomst

Momenteel loopt er een subsidie aanvraag zodat cliënten ook toegang krijgen tot devices. Zo kan Zorgbegrip meer beeldzorg inzetten en voldoen aan de veranderende zorgvraag van de toekomst. Want dat de zorg moet en gaat veranderen is volgens Katinka wel duidelijk: “Het is natuurlijk eigenlijk gek dat wanneer we iets van zorg nodig hebben, we altijd ergens naartoe moeten. Want waarom zou een patiënt voor een controle altijd naar het ziekenhuis moeten? Je staat vaak met 10 minuten weer buiten, maar dit heeft wel een enorme impact op bijvoorbeeld onze cliënten zonder familie of die niet goed Nederlands spreken. Er moet van alles geregeld worden en dat levert veel spanning op. Dat moet en kan anders. Dat hebben we wel gezien door de coronacrisis. De kunst is nu om dat door te pakken en het te normaliseren in de gezondheidszorg. Hier kan je goed op inspelen door een beeldzorgmoment in te plannen waar het kan. Je kan daarna altijd nog een fysieke afspraak maken. Voor de client levert dat enorm veel waarde op, die kan de zorg thuis ontvangen en mist een hoop spanningen. De thuiszorg heeft er ook baat bij, bijvoorbeeld wat betreft de planning. En wanneer gewenst vanuit de cliënt kun je zelfs aanhaken en even vragen hoe de arts iets bedoeld heeft. Zo kun je uiteindelijk betere zorg leveren.”

En dus concludeert Katinka: “Ik zou elke organisatie een vorm van beeldzorg aanbevelen! Het verlaagt de werkdruk en levert tijd op. Het is efficiënt en prettiger werken, omdat je sneller kunt schakelen. Iemand kan sneller meekijken, dus de kwaliteit van zorg gaat er enorm op vooruit. En dat is waar je voor staat: je wilt kwaliteit leveren en de beste zorgverlener zijn. Dat maak je mede hierdoor mogelijk. We hebben zelf natuurlijk kennis en vaardigheden, maar de techniek moet ons ondersteunen om ons zo goed mogelijk ons werk te kunnen laten doen. En als ik het kan om dit in te zetten binnen mijn organisatie, kan iedereen het!”