Met samenwerken helpen we medicatieveiligheid te vergroten

Bij digitale zorgoplossingen zijn koppelingen van groot belang. De oplossingen moeten tijd opleveren en niet extra tijd kosten, en met een breed applicatielandschap zijn koppelingen daarom essentieel. Elektronische toedienregistratie (ETDR) kent al meerdere jaren de koppelingen met verschillende apothekers informatiesystemen (AIS’en), maar een eTDR-koppeling met een Elektronische voorschrijf systeem (EVS) bestond eigenlijk alleen voor all-in-one systemen. Tot nu: FarMedvisie en Boomerweb hebben de handen ineengeslagen en hebben een koppeling tussen beide systemen gebouwd in nauwe samenwerking met zorgorganisatie Carintreggeland.

Dankzij deze koppeling is er ook in de klinische setting realtime inzage in de medicatielijst: op het moment dat een arts iets voorschrijft in FarMedRx is het direct in Boomerweb zichtbaar. Wanneer een arts bijvoorbeeld in het weekend een aanpassing doet, zoals de ophoging van eenheden, wil je dat dit direct inzichtelijk is voor iedereen die daarna nog bij de cliënt komt. Met deze koppeling gebeurt dat en wordt ook de toediening direct goed geborgd. Hiermee vermindert de foutgevoeligheid en is er minder administratie nodig. Mark Mevius, projectleider Carintreggeland, vertelt hierover: ‘Als onze specialist ouderengeneeskunde voorschrijft aan een cliënt, doet die dat in het EVS FarmedRx, en is dit nu realtime zichtbaar in Boomerweb, ook al  verstrekt de ziekenhuisapotheker de medicatie wat later. Beter kun je het niet krijgen!’

Mark Mevius onderschrijft ook het belang van koppelingen: ‘Ons applicatielandschap is uitgebreid, dan is een koppeling tussen verschillende applicaties extra belangrijk. Als informatie al ergens bekend is, vind ik dat we de zorgmedewerker niet moeten belasten met het nogmaals invoeren van die informatie. We zetten daarom heel erg in op koppelingen. Zo proberen we de administratieve last van de zorgmedewerker zo veel mogelijk te verlichten, zodat ze netto zo veel mogelijk tijd aan de zorg kan besteden.’

Het beste van Best-of-breed

Anne Roeleveld, Operational Manager bij Boomerweb, vertelt over de koppeling: ‘Dit heeft een grote toegevoegde waarde omdat een app die echt helemaal specifiek is ontwikkeld voor elektronische toedienregistratie – met alle (specialistische) functionaliteiten die daarbij horen – informatie krijgt uit het systeem dat specifiek is ontwikkeld voor elektronisch voorschrijven. Er is nu dus voor het eerst een koppeling tussen best-of-breed oplossingen voor een EVS en elektronische toedienregistratie gemaakt. Het biedt hiermee de volledigheid van FarMedvisie en de uitgebreide functionaliteiten van Boomerweb. En die combinatie is wat ons betreft optimaal!’

Willem Hendrik Gispen, CEO bij Boomerweb, vult dat aan: ‘Wij geloven dat gespecialiseerde oplossingen voor specifieke problematiek, zogenoemde best-of-breed oplossingen, het beste antwoord bieden op de grote uitdagingen in de zorg. Vanuit deze gedachte is een samenwerking tussen FarMedvisie, die gespecialiseerd is in EVS, en Boomerweb, die gespecialiseerd is in elektronische toedienregistratie, niet meer dan logisch. We creëren hiermee het gevoel dat een alles-in-een oplossing is gecreëerd, zonder dat er specifieke kennis mist.’

Samen met de zorg

Deze koppelingen is met, voor en door zorgorganisatie Carintreggeland gemaakt. Gebaseerd op standaarden waardoor er een generieke oplossing is die voor andere klanten bruikbaar is, maar met de waardevolle input vanuit de klant en vanaf de werkvloer. Een samenwerking die door alle partijen uiterst serieus werd genomen en wat leidde tot een prettige samenwerking en een mooi resultaat.

‘Een Best-of-breed oplossing kan als nadeel hebben voor de klant dat je met meerdere partijen moet samenwerken. Als je een best-of-breed oplossingen biedt, kun je dit opvangen door goede afspraken te maken als leveranciers en ook buiten de klant om al voorwerk doen, zodat je 1 helder antwoord hebt voor je klant. Dat hebben we gelukkig samen écht kunnen bewerkstelligen. Carintreggeland zat ook vanaf het begin aan tafel en heeft meegedacht.’ vertelt Anne Roeleveld hierover.

Ook binnen Carintreggeland heeft dit project bijzonder veel betekend. Mark Mevius: ‘Binnen onze organisatie hebben we gezamenlijk met management, zorgmedewerkers én projectmedewerkers aan tafel gezeten. Uit de pilot kwamen bevindingen, die moesten wij eerst zelf gaan uitwerken om één advies te kunnen geven waar de leveranciers mee aan de slag kunnen. Wat niet goed ging is heel waardevol om te analyseren, want bepaalde bevindingen – zoals wanneer bijvoorbeeld veel medicatie niet binnen het juiste tijdslot is afgetekend- kan een technische oorzaak hebben, maar ook een procesmatige oorzaak hebben. Ook procesmatig betekent dit voor ons dus weer nieuwe inzichten en verbeteringen.’

Robert van Wijk, CEO bij FarMedvisie: ‘Door de bouw van deze koppeling maken we gebruik van elkaars sterktes en voorkomen we dat medicatiefouten worden gemaakt doordat de juiste informatie direct voor alle betrokkenen bij het medicatieproces inzichtelijk te maken op het moment van voorschrijven. Daarnaast is het iets nieuws en stimuleert dat zorgorganisaties ook om weer eens goed naar hun medicatieprocessen te kijken. Voor ons staat medicatieveiligheid enorm hoog in het vaandel en het is mooi om te zien dat deze koppeling hier direct en indirect aan bijdraagt!’

De voordelen voor de zorg

Bijkomend voordeel van deze koppeling is dat de elektronische toedienregistratie die extramuraal wordt gebruikt, nu ook intramuraal in te zetten is. Hiermee heb je als organisatie één oplossing die gebruikt wordt, waardoor invallen op wat voor locatie voor medewerkers een stuk makkelijker wordt. Pauline Siepel, manager zorg bij Carintreggeland, beaamt dit: ‘Intramuraal werken we nog niet zoals de wijk dat doet en we zien bijvoorbeeld afgelopen jaar met corona en door personeelsschaarste dat de wijk invalt bij onze intramurale locaties. Die moeten dan opeens weer met papieren toedienlijsten werken. Hoe makkelijk is het als we zowel intramuraal als extramuraal met dezelfde applicatie werken.’

Het maakt het daardoor makkelijker om digitaal werken uit te rollen binnen de gehele organisatie. Iets waar vanuit de medewerkers ook zeker animo voor is. Pauline Siepel: ‘We zijn het verzorgingshuis begin dit jaar gaan uitrollen, omdat ik vanuit alle kanten de vraag kreeg: mogen wij ook? Dat zijn nog wel eens medewerkers die er vanuit de wijk ook mee werken.’

Mark Mevius: ‘Het overstappen op elektronische toedienregistratie was het enige project waarbij de zorg aan mij vroeg wanneer ze er mee mogen gaan werken, normaal gezien wordt digitalisering gezien als een last of als iets lastigs, maar nu waren de reeds opgedane ervaringen dusdanig positief, in ieder geval vanuit de wijk, dat men intramuraal aan mij vroeg: wanneer mogen wij? Wanneer kunnen we nu van start?’

Bijdragen aan medicatieveiligheid

En uiteindelijk heeft dat voordelen voor de zorg en de medicatieveiligheid. En dat is iets waar alle drie de partijen hoog op in zetten. Met deze samenwerking werken we samen om die medicatieveiligheid verder te vergroten. Pauline Siepel: ‘Het zijn hele mooie stappen. Ik vermoed dat het aantal medicatiefouten naar beneden gaat. Je hebt het digitaal, je hebt het bij je, je kunt sneller aftekenen en je kunt meteen in een rapportage. Het vraagt een bredere afstemming van processen, en dat leidt tot het nauwkeuriger omgaan met medicatie uitgifte, maar ook met voorschrijven.’ Mark Mevius vult daarbij aan: ‘dat we nu digitaal werken en het proces hebben gedigitaliseerd is ook voor de verantwoording belangrijk: stel er gaat heel vaak iets mis bij een bepaalde cliënt, dan kan je nu veel gerichter actie op ondernemen. Het draagt dus echt bij aan de medicatieveiligheid.’

Meer nieuws

Enovation heeft opnieuw de certificeringen voor ISO 9001, ISO 27001, ISO 27799 en NEN7510 succesvol afgerond. De certificeringen zijn van toepassing op alle activiteiten en alle nationale en internationale locaties van Enovation. Boomerweb en MULTIsignaal maakten dit jaar voor het eerst deel uit van de audit als onderdeel van Enovation Group en voegden nieuwe certificeringen toe. Zij breiden uit met de ISO 9001 en ISO 27799-certificering. Daarnaast voegt MULTIsignaal ook de NEN 7510-certificering toe. Dekra, onafhankelijk en ge-accrediteerd instituut, voerde de audits uit.

Bianca Brooijmans, Functionaris Gegevensbescherming bij Enovation: “Wij werken bij Enovation Group met een uniform managementsysteem op corporate niveau. Hierdoor reduceer je de kans op fouten en vergroot je de transparantie. Er is namelijk één omschrijving, ook wel single point of truth, van bijvoorbeeld het informatiebeveiligingsbeleid wat geldt voor alle activiteiten en locaties. Met de uitbreiding van de certificeringen van Boomerweb en MULTIsignaal laten zij nu ook zien dat zij voldoen aan de maximale kwaliteitseisen en dat zij de informatiebeveiliging voor zorgprofessionals op het hoogste niveau hebben geregeld. Verder zijn er bij de certificering geen uitsluitingen op de verklaring van toepasselijkheid opgenomen. We hebben hiermee een mooi resultaat behaald waar we trots op zijn, omdat het laat zien dat we continu werken aan de verbetering van de informatiebeveiliging en de kwaliteit van dienstverlening voor onze klanten.”

Meer weten over onze certificeringen of informatiebeveiliging? Kijk op https://enovationgroup.com/int/corporate-governance/

Er is opnieuw mogelijkheid om van de subsidie voor implementatie- en opschalingscoaching gebruik te maken. Het doel van deze regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Met deze subsidie is het mogelijk om een coach in te huren die helpt met vraagstukken die zorgorganisaties hierover kunnen hebben, zoals over het meekrijgen van cliënten en medewerkers, de integratie in zorgprocessen en de structurele bekostiging. Het aanvragen is mogelijk voor aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg.

Deze regeling biedt een mooie kans voor zorgorganisaties om extra ondersteuning te krijgen. Ook hier kan Boomerweb bij ondersteunen. Met onze ruime kennis en ervaring met het uitrollen en implementeren van onze oplossingen weten wij hoe je het maximale kunt halen uit digitale zorgoplossingen en ketensamenwerking.

Vanaf 21 december kun je deze subsidie aanvragen. Hierbij geldt het principe van’ wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, dus wees er op tijd bij! Meer weten over deze subsidie? Klik hier voor meer informatie.

Wil je meer weten over wat Boomerweb hierin voor jullie organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op! Je kunt ons bellen op 088-130 21 21, mailen naar info@boomerweb.nl of hier een bericht achterlaten.

Enovation Group en haar dochterondernemingen; Enovation B.V., E.Novation & Verklizan Ltd., Comvio B.V., Enovation Belgium B.V., Verklizan SARL (Enovation France), Verklizan B.V., Verklizan GmbH (Enovation Germany), Multisignaal B.V., CPI B.V., Boomerweb B.V. and Zaurus BV zijn zich bewust van de Log4j kwetsbaarheid, die voor het eerst werd gemeld op vrijdag 10 december 2021. Het Enovation Security Office houdt het probleem actief in de gaten voor al onze producten en diensten.

Na intensief onderzoek en testen hebben wij vastgesteld dat de kwetsbaarheid voor Log4j (CVE-2021-44228) geen invloed heeft op onze diensten.

We monitoren de situatie nauwlettend en mochten we een afwijking constateren dan nemen we direct gepaste maatregelen en zullen we dit bericht updaten.

Als je vragen of zorgen hebt over deze zaak, neem dan contact op met support@enovationgroup.com

Meer informatie over de kwetsbaarheid is beschikbaar op www.cve.org