Samen kijken naar passende oplossingen

Digitalisering in de zorg is de norm aan het worden. Maar wat doe je als de bestaande oplossingen niet goed bij je werkprocessen passen? Vivre Kinderthuiszorg en Enovation Boomerweb hebben samen gewerkt aan een maatwerkoplossing binnen toedienregistratie. Passend bij de wensen en behoeftes van de kindzorg. Een lange samenwerking waarbij de pilot nu succesvol is afgerond en uitrol over de verschillende locaties in volle gang is!

Van papier naar elektronische toedienregistratie

Tot voorheen werd er nog gewerkt met papieren toedienlijsten bij Vivre Kinderthuiszorg, maar het overstappen naar elektronische toedienregistratie bleek helaas niet zo gemakkelijk. De meeste oplossingen voor elektronische toedienregistratie houden rekening met de overname van medicatietoediening wanneer iemand hier zelf niet (meer) toe in staat is, zoals vaak bij ouderenzorg het geval is. Bij kindzorg werkt dat net even anders. Ouders zijn in de basis geheel bekwaam voor de medicatietoediening van hun kind. Als die er niet zijn of op momenten dat dat nodig is, dan wordt dit overgenomen door de zorg. Dit is hierdoor ook niet altijd een standaard moment.

Evi van Gerwen, directeur en oprichtster van Vivre Kinderthuiszorg vertelt hierover: ‘Het is een issue dat binnen de branchevereniging regelmatig aan bod komt. Dat er zo weinig is wat zowel volstaat als voldoet. Wat ook zowel binnen thuiszorg als bij verblijf goed inzetbaar is. Vele applicaties gaan uit van de standaard dat het wordt overgenomen door de zorg. Het standaard proces is daardoor niet passend genoeg binnen onze werkprocessen. Dat misten we ook in de basis van Enovation Boomerweb.’ En om die reden zijn we samen gaan kijken hoe dit dan wél kan!

Vivre Kinderthuiszorg

Binnen Vivre werken ze met verschillende zorgvormen. Vivre Kinderthuiszorg bestaat sinds 2011 en werkt vanuit de visie dat kinderen thuis, in hun eigen omgeving, de juiste zorg moeten kunnen ontvangen. ‘We vinden het belangrijk om net dat beetje extra te kunnen geven. Voor het kind, de ouders, maar zeker ook het gehele gezin. Daarbij zijn ouders de belangrijkste spil. Door het afstemmen met ouders kunnen we elkaar versterken of aanvullen om de verpleegkundige visie uit te kunnen uitvoeren.’ aldus Evi.

Vanuit de vraag van ouders is in 2015 Villa Vivre opgericht. Om 24 uur per dag zorg te kunnen leveren. ‘Met een zorgbehoevend kind is het vinden van opvang niet gemakkelijk, terwijl het voor ouders heel belangrijk is om niet alleen de zorg verlenende ouder te kunnen zijn, maar ook partner of om voor je andere kinderen te kunnen zorgen.’ vertelt Evi.

Daarnaast zijn er binnen Vivre Kinderthuiszorg specialistische teams, die voorbehouden zorg handelingen met hoog risico verrichten. Deze zijn vaak te lastig of de toedieningsperiode is te kort om het ouders te leren waardoor deze niet bevoegd of bekwaam zijn. Bij deze verschillende vormen van zorg leveren komen verschillende protocollen kijken en dat vraagt ook steeds iets anders van je applicatie.

De samenwerking

Enovation Boomerweb is samen met Vivre Kinderthuiszorg naar deze uitdagingen, de wensen en behoeften gaan kijken om toch een passende oplossing te kunnen bieden. De app is daarom met functionaliteiten en instellingen aangepast om zo aan te sluiten bij de werkprocessen.

Karin van Loon, zorgcoördinator bij Vivre Kinderthuiszorg, is hierbij nauw betrokken geweest. Zo samenwerken om tot een passende oplossing te komen is een zoektocht waar veel tijd – en dus geld – in gaat zitten. Toch is Karin erg tevreden over de samenwerking. ‘Aan de kant van Enovation Boomerweb heb ik ervaren, en nog steeds, dat er heel serieus naar ons geluisterd wordt en daar ook echt heel actief iets mee gedaan wordt. Hierdoor is er in het hele proces – tijdens de pilot en daarna – echt het vertrouwen en enthousiasme dat we innoveren en de aanpassingen leiden tot verbetering.’

‘Het was heel fijn dat wat werd besproken met Enovation Boomerweb ook meteen werd opgepakt. We kregen een terugkoppeling over bijvoorbeeld wanneer het dan meegenomen zou worden. Tijdens de loop van de pilot zagen we ook al echt dat er in nieuwe releases weer nieuwe punten waren meegenomen die nodig waren. Je zag de app groeien, voor onze organisatie en in het gebruik. Het gebruikersgemak en de veiligheid gingen erop vooruit en je ziet een toename van het gebruik van de applicatie.’

Digitaal en veiliger

Tijdens de pilot zijn  alle aanpassingen getest. De resultaten hiervan waren positief en er is besloten om de overstap naar elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb organisatie breed uit te gaan rollen. Beide zijn blij met de overstap naar elektronische toedienregistratie. Evi vertelt hierover: ’Dit betekent voor ons dat we volledig gedigitaliseerd zijn. Dat we echt niks meer op papier hebben. Maar ook dat je op een makkelijke wijze de dubbele controle kunt uitvoeren, waarbij we ook gelijk aan de wet en de normen en eisen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt voldoen. Het gebeurt hierdoor zoals het hoort, waardoor we nog minder medicatiefouten maken. We waren hier al heel alert en waakzaam op, maar op deze manier wordt het nog meer geminimaliseerd. Het is ook fijn dat ouders hierin een rol spelen. Zij hoeven niet af te tekenen, maar hebben wel inzicht in het feit dat het afgetekend is.’

Ook Karin benadrukt de positieve gevolgen: ‘Zorgverleners zijn gewend om gedurende de dag medicatie aan te reiken. Digitaal moet je het hele proces rondom die meditatietoediening bewust doornemen. Tijdens de handeling moeten ze op dat moment ook de dubbele controle aanvragen, uitvoeren en dan toedienen. Hierdoor wordt een verbeterslag gemaakt in het werkproces en verhogen we de medicatieveiligheid!

Enovation Boomerweb maakt haar oplossingen samen met de zorg. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat deze aansluiten bij de werkprocessen en écht winst opleveren. Deze samenwerking is daar het perfecte voorbeeld van. Door naar elkaar te luisteren kunnen we een echte bijdrage leveren aan de zorg en dat is waar we voor staan. Samen blijven we verbeteren!

Meer nieuws

Op 14, 15 en 16 juni vindt de Zorg & ICT beurs weer plaats! Deze 3 dagen zullen in het teken staan van slimme ICT-oplossingen die de zorg beter, efficiënter en betaalbaar kunnen maken en houden.

Met Enovation zijn we ook van de partij! We brengen hier graag het volledige Enovation-platform onder de aandacht. Dit is hét platform voor connected care en is de afgelopen jaren uitgebreid met tal van nieuwe functionaliteiten. Het biedt de beste gespecialiseerde oplossingen voor elke fase van de patiëntreis, van aanmelding tot preventie. Door die reis digitaal te ondersteunen verbinden we data, mens en zorg.

Wilt u meer weten over wat het Enovation-platform voor uw organisatie kan betekenen? We gaan graag met u in gesprek onder het genot van de lekkerste koffie en thee. Kom bij ons langs op stand 01.D124!

Registreren is gratis en kan heel gemakkelijk via:  https://events.jaarbeurs.nl/dutchhealthweek2022/register?ref=Enovation

Bij digitale zorgoplossingen zijn koppelingen van groot belang. De oplossingen moeten tijd opleveren en niet extra tijd kosten, en met een breed applicatielandschap zijn koppelingen daarom essentieel. Elektronische toedienregistratie (ETDR) kent al meerdere jaren de koppelingen met verschillende apothekers informatiesystemen (AIS’en), maar een eTDR-koppeling met een Elektronische voorschrijf systeem (EVS) bestond eigenlijk alleen voor all-in-one systemen. Daarom hebben FarMedvisie en Enovation Boomerweb de handen ineengeslagen en een koppeling tussen beide systemen gebouwd.

Dankzij de koppeling tussen het elektronische voorschrijf systeem (EVS) van FarMedvisie en de elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb is er nu ook in de intramurale setting realtime inzage in de medicatielijst: op het moment dat een arts iets voorschrijft in FarMedRx is het direct in Enovation Boomerweb zichtbaar. Een belangrijke stap voor het intramurale gebruik van elektronische toedienregistratie! Hiermee is de juiste informatie direct voor alle betrokkenen inzichtelijk, vermindert de foutgevoeligheid en is er minder administratie nodig. En dat heeft voordelen voor de zorg én voor de medicatieveiligheid.

Wil jij ook gebruik maken van deze koppeling? Meld je aan bij je regiomanager of neem contact op via 088-120 31 31 of info@boomerweb.nl

Enovation Boomerweb gaat afscheid nemen van CEO Willem Hendrik Gispen. Hij zal Enovation Boomerweb per 30 juni 2022 gaan verlaten. Lennard van Deursen, Managing Director Enovation Nederland, zal zijn verantwoordelijkheden overnemen.

Sinds eind 2017 heeft Willem Hendrik Gispen met veel enthousiasme Enovation Boomerweb geleid. Door het vormen van een heldere visie en een duidelijke focus in de strategie groeide Enovation Boomerweb uit tot een volwassen bedrijf dat echt een bijdrage aan de efficiëntie en kwaliteit van het zorgproces levert.

Ook leidde hij de succesvolle overname door Enovation, inmiddels ruim een jaar geleden. Door te integreren als onderdeel van Enovation kunnen we samen nog beter invulling geven aan de groeiende behoefte voor geïntegreerde ehealth-toepassingen. Zo zorgen we ervoor dat de juiste patiëntenzorg wordt geleverd, ook met een toenemende druk op de gezondheidszorg.

Een nieuwe stap

De afgelopen twee jaar was een bijzondere periode voor Enovation Boomerweb. Een nieuw platform werd gelanceerd, de overname door Enovation vond plaats en het was een tijd waarin digitale zorg een verdere vlucht heeft genomen. Een periode waarin Enovation Boomerweb bovendien een enorm aantal zorgorganisaties heeft mogen helpen om ook tijdens corona goede zorg te blijven verlenen.

Willem Hendrik Gispen vertelt hierover: “Gelukkig is er nu op alle vlakken wat meer rust gekomen. Het voelt daarom als een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan Lennard van Deursen. Hij zal de verdere integratie gaan vormgeven. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het succes de komende jaren verder zal gaan uitbouwen en dat Enovation Boomerweb als onderdeel van het Enovation Platform nog meer voor de zorg kan betekenen.

Het is wel ook met pijn in het hart dat ik Enovation Boomerweb ga verlaten. Zowel de werknemers als de klanten zijn zo’n gave club mensen, met zoveel energie, enthousiasme en toewijding. En altijd bezig vanuit één gemeenschappelijk doel: de zorg elke dag iets beter maken met behulp van digitale middelen. Daarin staat er nog veel moois op de planning voor al onze klanten!”

De overdracht is direct van start gegaan, Lennard zal dan ook steeds meer zichtbaar zijn. Aan onze dienstverlening verandert er verder niks. We blijven – binnen het geheel van Enovation – voor je klaarstaan met onze digitale zorgoplossingen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met je regiomanager!

logo-enovation

De website van Boomerweb is overgegaan naar Enovation. We sturen u daarom door naar de website van Enovation.