Sensire en Boomerweb bouwen samen aan de toekomst

Sensire en Boomerweb hebben hun samenwerking versterkt en uitgebreid, en gaan daarmee toekomstgericht met elkaar door! Maar hoe ziet die toekomst eruit? Maarten van Rixtel, bestuurder bij Sensire, heeft een specifieke toekomstvisie voor de zorg. Een visie waar Sensire naar handelt en waarin de samenwerking met Boomerweb goed past. Hij vertelt hierover: “De wijkverpleging zoals we die altijd hebben gekend, is aan het veranderen. Het bedrijfsmodel waarin fysieke zorg de enige vorm is hoe zorg wordt geleverd, is in de toekomst niet houdbaar. We zullen om het zogenaamde “zorggat” kleiner te maken moeten zoeken naar middelen en mogelijkheden om niet alleen te werken vanuit het motto “handen aan het bed”, maar vanuit “handen van het bed”. Dus dat we veel meer verschillende werkwijzen ter beschikking hebben naast, of als alternatief van, fysieke zorg. Het gebruik van digitale oplossingen is daarbij onmisbaar.”
Digitale oplossingen
Een voorbeeld waar het gebruik van digitale middelen nodig is, is op het gebied van medicatieveiligheid. Door het tekort aan zorgmedewerkers neemt de werkdruk toe, maar tegelijkertijd is door veranderende wetgeving meer zorgvuldigheid vereist. Zo is in het geval van risicovolle medicatie een dubbele controle vereist, volgens het zogenoemde ‘vier ogen-principe’. Zonder digitale innovaties leidt dit tot verminderde productiviteit, want dan zou er altijd een extra collega ter plaatse moeten zijn om deze medicatie te controleren. De Medicatie Controle App van Boomerweb maakt het mogelijk om deze dubbele controle digitaal te laten uitvoeren door een collega of zorgcentrale op afstand.Digitale oplossingen, in eerste instantie ingezet als hulpmiddel, leiden ook tot een vernieuwde werkwijze en andere processen. Maarten van Rixtel hierover: “Door innovatie wordt de zorg bijvoorbeeld minder locatie-gebonden. Het voordeel is dat door digitalisering verbinden met elkaar makkelijk is: er kan real time met elkaar op afstand worden samengewerkt. Zo kan er ook gemakkelijk regionaal, nationaal en zelfs internationaal worden samengewerkt. Hierdoor zullen de grenzen van zorgorganisaties in de digitale wereld vervagen. Dit leidt tot een omkering van de keten:  zo wordt niet langer het bedrijf, maar juist de klant en haar relatie met de professional leidend. Er ontstaat een wisseling van zorg-gestuurd vanuit de organisatie, naar zorg-gestuurd vanuit de klantvraag, uitgevoerd door de zorgprofessional.”
Sensire
Vanuit deze visie is Sensire al jaren bezig met het doorvoeren van veranderingen. Een strategie die leidt tot de beste omgeving waarin een professional de zorg kan geven. Momenteel zit Sensire in de transitiefase waarin het eigenaarschap verschuift van de organisatie naar de professional en waarin de klant steeds meer de regie krijgt. Dit zorgt ervoor dat de organisatie niet meer de zorgaanbieder is, maar vooral de ondersteuning wordt van de professional. Sensire gaat dus van een sturende rol, naar een ondersteunende rol. In deze rol is Sensire nadrukkelijker verantwoordelijk voor de ontwikkeling van digitale ontwikkelingen met ICT-partners, zodat de aangesloten professionals hun werk goed kunnen doen.Maarten vertelt over deze visie: “Sensire kan dat niet in haar eentje, wij moeten met collega’s in de regio, zoals ziekenhuizen en huisartsen, een infrastructuur bouwen om dit werkbaar te maken. En om die infrastructuur te kunnen bouwen hebben we partners nodig. We hebben dus een samenwerking met partijen zoals Boomerweb nodig om onze visie uit te kunnen voeren. Boomerweb is daarin met haar vernieuwende methodieken voor Sensire een goede partij.”
Samenwerking
De toepassing van digitale oplossingen is dynamisch: wat vandaag passend is, kan morgen weer anders zijn en daarop moet worden geanticipeerd. Daardoor is innovatie niet simpelweg één oplossing kiezen. Het samenwerken en kritisch naar elkaar blijven kijken is essentieel. Een belangrijk instrument voor een goed partnerschap is volgens Maarten dat beide partijen vanuit hun eigen visie moeten blijven werken: “Boomerweb heeft een eigen visie en daarmee daagt ze Sensire uit om mee te denken. En andersom. Dat mag ook zeker schuren, omdat wij daar allebei beter van worden. We moeten in dat partnerschap niet 100% hetzelfde willen doen, juist niet! Daardoor zou Boomerweb zich te specifiek aanpassen aan Sensire en in de digitale wereld – en met het oog op de toekomst – wil je juist ook schaalbaar zijn voor andere organisaties.”En daarom past deze samenwerking goed bij de visie van Sensire: door samenwerking waarin partijen elkaar blijven uitdagen wordt de beste digitale oplossing niet alleen voor de organisatie, maar juist voor de professional gecreëerd. Zo bouwen Sensire en Boomerweb samen aan de toekomst.

Meer nieuws

Enovation Boomerweb gaat afscheid nemen van CEO Willem Hendrik Gispen. Hij zal Enovation Boomerweb per 30 juni 2022 gaan verlaten. Lennard van Deursen, Managing Director Enovation Nederland, zal zijn verantwoordelijkheden overnemen.

Sinds eind 2017 heeft Willem Hendrik Gispen met veel enthousiasme Enovation Boomerweb geleid. Door het vormen van een heldere visie en een duidelijke focus in de strategie groeide Enovation Boomerweb uit tot een volwassen bedrijf dat echt een bijdrage aan de efficiëntie en kwaliteit van het zorgproces levert.

Ook leidde hij de succesvolle overname door Enovation, inmiddels ruim een jaar geleden. Door te integreren als onderdeel van Enovation kunnen we samen nog beter invulling geven aan de groeiende behoefte voor geïntegreerde ehealth-toepassingen. Zo zorgen we ervoor dat de juiste patiëntenzorg wordt geleverd, ook met een toenemende druk op de gezondheidszorg.

Een nieuwe stap

De afgelopen twee jaar was een bijzondere periode voor Enovation Boomerweb. Een nieuw platform werd gelanceerd, de overname door Enovation vond plaats en het was een tijd waarin digitale zorg een verdere vlucht heeft genomen. Een periode waarin Enovation Boomerweb bovendien een enorm aantal zorgorganisaties heeft mogen helpen om ook tijdens corona goede zorg te blijven verlenen.

Willem Hendrik Gispen vertelt hierover: “Gelukkig is er nu op alle vlakken wat meer rust gekomen. Het voelt daarom als een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan Lennard van Deursen. Hij zal de verdere integratie gaan vormgeven. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het succes de komende jaren verder zal gaan uitbouwen en dat Enovation Boomerweb als onderdeel van het Enovation Platform nog meer voor de zorg kan betekenen.

Het is wel ook met pijn in het hart dat ik Enovation Boomerweb ga verlaten. Zowel de werknemers als de klanten zijn zo’n gave club mensen, met zoveel energie, enthousiasme en toewijding. En altijd bezig vanuit één gemeenschappelijk doel: de zorg elke dag iets beter maken met behulp van digitale middelen. Daarin staat er nog veel moois op de planning voor al onze klanten!”

De overdracht is direct van start gegaan, Lennard zal dan ook steeds meer zichtbaar zijn. Aan onze dienstverlening verandert er verder niks. We blijven – binnen het geheel van Enovation – voor je klaarstaan met onze digitale zorgoplossingen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met je regiomanager!

Coöperatie Boer en Zorg (CBZ) heeft een samenwerking met Enovation Boomerweb. Dankzij deze samenwerking kunnen alle aangesloten zorgondernemers eenvoudig en onder goede voorwaarden starten met elektronische toedienregistratie om zo de medicatieveiligheid te verbeteren.

Medicatieveiligheid verbeteren

Met de elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb is digitaal altijd inzichtelijk wanneer, welke medicatie door wie moet worden toegediend en kan bij risicovolle medicatie de dubbele controle digitaal worden uitgevoerd. In een duidelijk digitaal overzicht is te zien welke medicatie een cliënt dient te krijgen en welke medicatie reeds is toegediend.

Rianne Jacobs, kwaliteitsadviseur bij CBZ, vertelt hierover: ‘Het medicatieproces is een risicovol proces, wat je goed geregeld moet hebben. De app van Enovation Boomerweb helpt daar bij. De inzet van de app komt de veiligheid van cliënten ten goede. Bovendien zien we dat het een bepaalde bewustwording creëert bij het thuisfront. Er komt meer begrip dat medicatie niet zomaar in een envelopje meegegeven kan worden, maar dat veiligheid belangrijk is. Ze leren dat de professional hierin een andere verantwoordelijkheid heeft dan de ouders zelf en dat de professional door ouders moet worden ondersteund door medicatie op een verantwoordelijke manier mee te geven.’

Ervaringen uit de praktijk
Bij enkele zorgondernemers wordt de app momenteel gebruikt. Lieke Tuenter van activiteitenboerderij Rutgers vertelt hierover: ‘Het is fijn dat je kunt zien wat iemand neemt en de bijsluiter erbij kunt pakken. Je werkt veilig, gemakkelijker met dubbele controles en je kunt de richtlijnen vanuit de inspectie veel meer waarborgen. Je gaat er daardoor ook bewuster mee om. Het is even een investering qua tijd en vraagt om samenwerking met de apotheek, maar staat het er eenmaal goed in en weten de ouders hoe ze de medicatie moeten aanleveren, dan werkt het heel fijn!’

Ook Myrthe Klein Goldewijk van zorgboerderij Klein Arfman is enthousiast: ‘We zijn er hartstikke blij mee. Het is een fijn en gebruiksvriendelijk systeem om mee te werken en een duidelijke en overzichtelijke manier om de medicatieveiligheid op onze locatie te verbeteren. De toedienlijst is altijd actueel en dubbele controles zijn beter uitvoerbaar. Het helpt het ons om bewuster te werken en het scheelt ons veel tijd. Eerder waren we een medewerker langer kwijt bij het uitdelen van de medicatie en waren we veel tijd kwijt met het bellen met de apotheek als de lijst niet bleek te kloppen. We kunnen het geheel nu beter overzien en controleren. Het hele medicatieproces is beter hanteerbaar geworden!’

Ook heeft Myrthe nog een tip voor andere organisaties: ‘het is een kwestie van doen. Wanneer je de overstap niet maakt, weet je ook niet wat je mist. En wanneer je met een nieuw systeem begint is het even wennen voor sommigen, maar het levert echt veel op.’

Wil jij meer weten over wat Enovation Boomerweb voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op met Christine Choekasjan via cchoekasjan@boomerweb.nl of 06-86 80 51 02.

Digitalisering in de zorg is de norm aan het worden. Maar wat doe je als de bestaande oplossingen niet goed bij je werkprocessen passen? Vivre Kinderthuiszorg en Enovation Boomerweb hebben samen gewerkt aan een maatwerkoplossing binnen toedienregistratie. Passend bij de wensen en behoeftes van de kindzorg. Een lange samenwerking waarbij de pilot nu succesvol is afgerond en uitrol over de verschillende locaties in volle gang is!

Van papier naar elektronische toedienregistratie

Tot voorheen werd er nog gewerkt met papieren toedienlijsten bij Vivre Kinderthuiszorg, maar het overstappen naar elektronische toedienregistratie bleek helaas niet zo gemakkelijk. De meeste oplossingen voor elektronische toedienregistratie houden rekening met de overname van medicatietoediening wanneer iemand hier zelf niet (meer) toe in staat is, zoals vaak bij ouderenzorg het geval is. Bij kindzorg werkt dat net even anders. Ouders zijn in de basis geheel bekwaam voor de medicatietoediening van hun kind. Als die er niet zijn of op momenten dat dat nodig is, dan wordt dit overgenomen door de zorg. Dit is hierdoor ook niet altijd een standaard moment.

Evi van Gerwen, directeur en oprichtster van Vivre Kinderthuiszorg vertelt hierover: ‘Het is een issue dat binnen de branchevereniging regelmatig aan bod komt. Dat er zo weinig is wat zowel volstaat als voldoet. Wat ook zowel binnen thuiszorg als bij verblijf goed inzetbaar is. Vele applicaties gaan uit van de standaard dat het wordt overgenomen door de zorg. Het standaard proces is daardoor niet passend genoeg binnen onze werkprocessen. Dat misten we ook in de basis van Enovation Boomerweb.’ En om die reden zijn we samen gaan kijken hoe dit dan wél kan!

Vivre Kinderthuiszorg

Binnen Vivre werken ze met verschillende zorgvormen. Vivre Kinderthuiszorg bestaat sinds 2011 en werkt vanuit de visie dat kinderen thuis, in hun eigen omgeving, de juiste zorg moeten kunnen ontvangen. ‘We vinden het belangrijk om net dat beetje extra te kunnen geven. Voor het kind, de ouders, maar zeker ook het gehele gezin. Daarbij zijn ouders de belangrijkste spil. Door het afstemmen met ouders kunnen we elkaar versterken of aanvullen om de verpleegkundige visie uit te kunnen uitvoeren.’ aldus Evi.

Vanuit de vraag van ouders is in 2015 Villa Vivre opgericht. Om 24 uur per dag zorg te kunnen leveren. ‘Met een zorgbehoevend kind is het vinden van opvang niet gemakkelijk, terwijl het voor ouders heel belangrijk is om niet alleen de zorg verlenende ouder te kunnen zijn, maar ook partner of om voor je andere kinderen te kunnen zorgen.’ vertelt Evi.

Daarnaast zijn er binnen Vivre Kinderthuiszorg specialistische teams, die voorbehouden zorg handelingen met hoog risico verrichten. Deze zijn vaak te lastig of de toedieningsperiode is te kort om het ouders te leren waardoor deze niet bevoegd of bekwaam zijn. Bij deze verschillende vormen van zorg leveren komen verschillende protocollen kijken en dat vraagt ook steeds iets anders van je applicatie.

De samenwerking

Enovation Boomerweb is samen met Vivre Kinderthuiszorg naar deze uitdagingen, de wensen en behoeften gaan kijken om toch een passende oplossing te kunnen bieden. De app is daarom met functionaliteiten en instellingen aangepast om zo aan te sluiten bij de werkprocessen.

Karin van Loon, zorgcoördinator bij Vivre Kinderthuiszorg, is hierbij nauw betrokken geweest. Zo samenwerken om tot een passende oplossing te komen is een zoektocht waar veel tijd – en dus geld – in gaat zitten. Toch is Karin erg tevreden over de samenwerking. ‘Aan de kant van Enovation Boomerweb heb ik ervaren, en nog steeds, dat er heel serieus naar ons geluisterd wordt en daar ook echt heel actief iets mee gedaan wordt. Hierdoor is er in het hele proces – tijdens de pilot en daarna – echt het vertrouwen en enthousiasme dat we innoveren en de aanpassingen leiden tot verbetering.’

‘Het was heel fijn dat wat werd besproken met Enovation Boomerweb ook meteen werd opgepakt. We kregen een terugkoppeling over bijvoorbeeld wanneer het dan meegenomen zou worden. Tijdens de loop van de pilot zagen we ook al echt dat er in nieuwe releases weer nieuwe punten waren meegenomen die nodig waren. Je zag de app groeien, voor onze organisatie en in het gebruik. Het gebruikersgemak en de veiligheid gingen erop vooruit en je ziet een toename van het gebruik van de applicatie.’

Digitaal en veiliger

Tijdens de pilot zijn  alle aanpassingen getest. De resultaten hiervan waren positief en er is besloten om de overstap naar elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb organisatie breed uit te gaan rollen. Beide zijn blij met de overstap naar elektronische toedienregistratie. Evi vertelt hierover: ’Dit betekent voor ons dat we volledig gedigitaliseerd zijn. Dat we echt niks meer op papier hebben. Maar ook dat je op een makkelijke wijze de dubbele controle kunt uitvoeren, waarbij we ook gelijk aan de wet en de normen en eisen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt voldoen. Het gebeurt hierdoor zoals het hoort, waardoor we nog minder medicatiefouten maken. We waren hier al heel alert en waakzaam op, maar op deze manier wordt het nog meer geminimaliseerd. Het is ook fijn dat ouders hierin een rol spelen. Zij hoeven niet af te tekenen, maar hebben wel inzicht in het feit dat het afgetekend is.’

Ook Karin benadrukt de positieve gevolgen: ‘Zorgverleners zijn gewend om gedurende de dag medicatie aan te reiken. Digitaal moet je het hele proces rondom die meditatietoediening bewust doornemen. Tijdens de handeling moeten ze op dat moment ook de dubbele controle aanvragen, uitvoeren en dan toedienen. Hierdoor wordt een verbeterslag gemaakt in het werkproces en verhogen we de medicatieveiligheid!

Enovation Boomerweb maakt haar oplossingen samen met de zorg. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat deze aansluiten bij de werkprocessen en écht winst opleveren. Deze samenwerking is daar het perfecte voorbeeld van. Door naar elkaar te luisteren kunnen we een echte bijdrage leveren aan de zorg en dat is waar we voor staan. Samen blijven we verbeteren!