Sensire en Boomerweb bouwen samen aan de toekomst

Sensire en Boomerweb hebben hun samenwerking versterkt en uitgebreid, en gaan daarmee toekomstgericht met elkaar door! Maar hoe ziet die toekomst eruit? Maarten van Rixtel, bestuurder bij Sensire, heeft een specifieke toekomstvisie voor de zorg. Een visie waar Sensire naar handelt en waarin de samenwerking met Boomerweb goed past. Hij vertelt hierover: “De wijkverpleging zoals we die altijd hebben gekend, is aan het veranderen. Het bedrijfsmodel waarin fysieke zorg de enige vorm is hoe zorg wordt geleverd, is in de toekomst niet houdbaar. We zullen om het zogenaamde “zorggat” kleiner te maken moeten zoeken naar middelen en mogelijkheden om niet alleen te werken vanuit het motto “handen aan het bed”, maar vanuit “handen van het bed”. Dus dat we veel meer verschillende werkwijzen ter beschikking hebben naast, of als alternatief van, fysieke zorg. Het gebruik van digitale oplossingen is daarbij onmisbaar.”
Digitale oplossingen
Een voorbeeld waar het gebruik van digitale middelen nodig is, is op het gebied van medicatieveiligheid. Door het tekort aan zorgmedewerkers neemt de werkdruk toe, maar tegelijkertijd is door veranderende wetgeving meer zorgvuldigheid vereist. Zo is in het geval van risicovolle medicatie een dubbele controle vereist, volgens het zogenoemde ‘vier ogen-principe’. Zonder digitale innovaties leidt dit tot verminderde productiviteit, want dan zou er altijd een extra collega ter plaatse moeten zijn om deze medicatie te controleren. De Medicatie Controle App van Boomerweb maakt het mogelijk om deze dubbele controle digitaal te laten uitvoeren door een collega of zorgcentrale op afstand.Digitale oplossingen, in eerste instantie ingezet als hulpmiddel, leiden ook tot een vernieuwde werkwijze en andere processen. Maarten van Rixtel hierover: “Door innovatie wordt de zorg bijvoorbeeld minder locatie-gebonden. Het voordeel is dat door digitalisering verbinden met elkaar makkelijk is: er kan real time met elkaar op afstand worden samengewerkt. Zo kan er ook gemakkelijk regionaal, nationaal en zelfs internationaal worden samengewerkt. Hierdoor zullen de grenzen van zorgorganisaties in de digitale wereld vervagen. Dit leidt tot een omkering van de keten:  zo wordt niet langer het bedrijf, maar juist de klant en haar relatie met de professional leidend. Er ontstaat een wisseling van zorg-gestuurd vanuit de organisatie, naar zorg-gestuurd vanuit de klantvraag, uitgevoerd door de zorgprofessional.”
Sensire
Vanuit deze visie is Sensire al jaren bezig met het doorvoeren van veranderingen. Een strategie die leidt tot de beste omgeving waarin een professional de zorg kan geven. Momenteel zit Sensire in de transitiefase waarin het eigenaarschap verschuift van de organisatie naar de professional en waarin de klant steeds meer de regie krijgt. Dit zorgt ervoor dat de organisatie niet meer de zorgaanbieder is, maar vooral de ondersteuning wordt van de professional. Sensire gaat dus van een sturende rol, naar een ondersteunende rol. In deze rol is Sensire nadrukkelijker verantwoordelijk voor de ontwikkeling van digitale ontwikkelingen met ICT-partners, zodat de aangesloten professionals hun werk goed kunnen doen.Maarten vertelt over deze visie: “Sensire kan dat niet in haar eentje, wij moeten met collega’s in de regio, zoals ziekenhuizen en huisartsen, een infrastructuur bouwen om dit werkbaar te maken. En om die infrastructuur te kunnen bouwen hebben we partners nodig. We hebben dus een samenwerking met partijen zoals Boomerweb nodig om onze visie uit te kunnen voeren. Boomerweb is daarin met haar vernieuwende methodieken voor Sensire een goede partij.”
Samenwerking
De toepassing van digitale oplossingen is dynamisch: wat vandaag passend is, kan morgen weer anders zijn en daarop moet worden geanticipeerd. Daardoor is innovatie niet simpelweg één oplossing kiezen. Het samenwerken en kritisch naar elkaar blijven kijken is essentieel. Een belangrijk instrument voor een goed partnerschap is volgens Maarten dat beide partijen vanuit hun eigen visie moeten blijven werken: “Boomerweb heeft een eigen visie en daarmee daagt ze Sensire uit om mee te denken. En andersom. Dat mag ook zeker schuren, omdat wij daar allebei beter van worden. We moeten in dat partnerschap niet 100% hetzelfde willen doen, juist niet! Daardoor zou Boomerweb zich te specifiek aanpassen aan Sensire en in de digitale wereld – en met het oog op de toekomst – wil je juist ook schaalbaar zijn voor andere organisaties.”En daarom past deze samenwerking goed bij de visie van Sensire: door samenwerking waarin partijen elkaar blijven uitdagen wordt de beste digitale oplossing niet alleen voor de organisatie, maar juist voor de professional gecreëerd. Zo bouwen Sensire en Boomerweb samen aan de toekomst.

Meer nieuws

Op 14, 15 en 16 juni vindt de Zorg & ICT beurs weer plaats! Deze 3 dagen zullen in het teken staan van slimme ICT-oplossingen die de zorg beter, efficiënter en betaalbaar kunnen maken en houden.

Met Enovation zijn we ook van de partij! We brengen hier graag het volledige Enovation-platform onder de aandacht. Dit is hét platform voor connected care en is de afgelopen jaren uitgebreid met tal van nieuwe functionaliteiten. Het biedt de beste gespecialiseerde oplossingen voor elke fase van de patiëntreis, van aanmelding tot preventie. Door die reis digitaal te ondersteunen verbinden we data, mens en zorg.

Wilt u meer weten over wat het Enovation-platform voor uw organisatie kan betekenen? We gaan graag met u in gesprek onder het genot van de lekkerste koffie en thee. Kom bij ons langs op stand 01.D124!

Registreren is gratis en kan heel gemakkelijk via:  https://events.jaarbeurs.nl/dutchhealthweek2022/register?ref=Enovation

Bij digitale zorgoplossingen zijn koppelingen van groot belang. De oplossingen moeten tijd opleveren en niet extra tijd kosten, en met een breed applicatielandschap zijn koppelingen daarom essentieel. Elektronische toedienregistratie (ETDR) kent al meerdere jaren de koppelingen met verschillende apothekers informatiesystemen (AIS’en), maar een eTDR-koppeling met een Elektronische voorschrijf systeem (EVS) bestond eigenlijk alleen voor all-in-one systemen. Daarom hebben FarMedvisie en Enovation Boomerweb de handen ineengeslagen en een koppeling tussen beide systemen gebouwd.

Dankzij de koppeling tussen het elektronische voorschrijf systeem (EVS) van FarMedvisie en de elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb is er nu ook in de intramurale setting realtime inzage in de medicatielijst: op het moment dat een arts iets voorschrijft in FarMedRx is het direct in Enovation Boomerweb zichtbaar. Een belangrijke stap voor het intramurale gebruik van elektronische toedienregistratie! Hiermee is de juiste informatie direct voor alle betrokkenen inzichtelijk, vermindert de foutgevoeligheid en is er minder administratie nodig. En dat heeft voordelen voor de zorg én voor de medicatieveiligheid.

Wil jij ook gebruik maken van deze koppeling? Meld je aan bij je regiomanager of neem contact op via 088-120 31 31 of info@boomerweb.nl

Enovation Boomerweb gaat afscheid nemen van CEO Willem Hendrik Gispen. Hij zal Enovation Boomerweb per 30 juni 2022 gaan verlaten. Lennard van Deursen, Managing Director Enovation Nederland, zal zijn verantwoordelijkheden overnemen.

Sinds eind 2017 heeft Willem Hendrik Gispen met veel enthousiasme Enovation Boomerweb geleid. Door het vormen van een heldere visie en een duidelijke focus in de strategie groeide Enovation Boomerweb uit tot een volwassen bedrijf dat echt een bijdrage aan de efficiëntie en kwaliteit van het zorgproces levert.

Ook leidde hij de succesvolle overname door Enovation, inmiddels ruim een jaar geleden. Door te integreren als onderdeel van Enovation kunnen we samen nog beter invulling geven aan de groeiende behoefte voor geïntegreerde ehealth-toepassingen. Zo zorgen we ervoor dat de juiste patiëntenzorg wordt geleverd, ook met een toenemende druk op de gezondheidszorg.

Een nieuwe stap

De afgelopen twee jaar was een bijzondere periode voor Enovation Boomerweb. Een nieuw platform werd gelanceerd, de overname door Enovation vond plaats en het was een tijd waarin digitale zorg een verdere vlucht heeft genomen. Een periode waarin Enovation Boomerweb bovendien een enorm aantal zorgorganisaties heeft mogen helpen om ook tijdens corona goede zorg te blijven verlenen.

Willem Hendrik Gispen vertelt hierover: “Gelukkig is er nu op alle vlakken wat meer rust gekomen. Het voelt daarom als een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan Lennard van Deursen. Hij zal de verdere integratie gaan vormgeven. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het succes de komende jaren verder zal gaan uitbouwen en dat Enovation Boomerweb als onderdeel van het Enovation Platform nog meer voor de zorg kan betekenen.

Het is wel ook met pijn in het hart dat ik Enovation Boomerweb ga verlaten. Zowel de werknemers als de klanten zijn zo’n gave club mensen, met zoveel energie, enthousiasme en toewijding. En altijd bezig vanuit één gemeenschappelijk doel: de zorg elke dag iets beter maken met behulp van digitale middelen. Daarin staat er nog veel moois op de planning voor al onze klanten!”

De overdracht is direct van start gegaan, Lennard zal dan ook steeds meer zichtbaar zijn. Aan onze dienstverlening verandert er verder niks. We blijven – binnen het geheel van Enovation – voor je klaarstaan met onze digitale zorgoplossingen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met je regiomanager!

logo-enovation

De website van Boomerweb is overgegaan naar Enovation. We sturen u daarom door naar de website van Enovation.