ECD-leverancier PinkRoccade en e-health specialist Boomerweb slaan de handen ineen. De apps van Boomerweb worden in het ECD mijnCaress geïntegreerd, met een doelmatigere aanpak en veel tijdwinst tot gevolg. mijnCaress zorgt vervolgens voor de juiste afhandeling van de benodigde registraties. “Een echte win-win voor de zorgprofessional én voor beide systemen.”

Eén integraal ECD voor de ouderen- en gehandicaptenzorg, het is een mooie belofte. Eén systeem waar alles in zit wat je nodig hebt als zorgorganisatie om cliënten de beste zorg te bieden. Maar er is meer. “We zijn continu op zoek naar de juiste partners in de markt om onze oplossing voor zorgprofessionals te optimaliseren,” vertelt Erik Schilperoort, portfoliomanager mijnCaress bij PinkRoccade. “Het ECD is natuurlijk een integrale oplossing, maar er is zoveel meer toegevoegde waarde en gebruiksgemak te behalen door oplossingen slim te combineren. Met de innovatieve oplossingen van Boomerweb, slim geïntegreerd in het ECD, krijgt een zorgorganisatie écht meer grip op kwaliteit van zorg.”

Echt eenvoudiger werken

Voor veel zorgprofessionals is mijnCaress het uitgangspunt in hun dagelijks werk. Met de oplossingen van Boomerweb op het gebied van medicatiecontrole, elektronische toedienregistratie, beeldzorg en wondzorg krijgen zorgprofessionals toegang tot de beste applicaties in keten. Schilderpoort: “De gegevens uit mijnCaress en Boomerweb worden gecombineerd zodat een zorgprofessional naadloos kan werken in beide systemen. En met koppelingen van Boomerweb in de keten met apothekers, huisartsen en andere aanbieders wordt doelmatiger gewerkt en veel tijdwinst behaald. Vervolgens zorgt mijnCaress voor de juiste afhandeling van de benodigde registraties, wat ook weer voor tijdswinst zorg. Een echte win-win voor de zorgprofessional én voor beide systemen.”

Ketenintegratie

René Weijenberg, innovatiedirecteur bij Boomerweb: “Partijen in de zorgketen met één systeem laten werken, dat is een belangrijke uitdaging voor een succesvolle e-health oplossing. Wij besteden hier aandacht aan; onze e-health adviseurs in de regio benaderen ketenpartners zoals apotheken en huisartsen en sluiten ze aan en daar profiteert de zorginstelling van”, aldus Weijenberg. Door onze veelgebruikte e-health oplossingen in het ECD mijnCaress te verwerken krijgen zorginstellingen elektronische toedienregistratie (ETDR), complexe wondzorg en beeldcommunicatie, volledige implementatie en service, rechtstreeks gekoppeld aan het ECD voor meer doelmatigheid en een sluitende businesscase. “Zorgorganisaties hebben straks met de inloggegevens van mijnCaress toegang tot de Medicatie Controle App met ETDR, de Wond Zorg App en de Beeld Zorg App. Gegevens vanuit deze apps worden dankzij de koppeling beschikbaar in de verschillende functionaliteiten van mijnCaress”, legt Rene uit. “Dit helpt zorgorganisaties om de juiste gekwalificeerde persoon op de juiste tijd op de juiste plek te krijgen. Communicatie over en met de cliënt, apotheek of huisarts verschijnt dankzij de koppeling rechtstreeks in het cliëntendossier. Uiteindelijk is dit een gemakkelijke manier om efficiënt en succesvol met e-health te werken.”

Planning

Op dit moment zijn de plannen gemaakt en is de samenwerking geformaliseerd. Dit jaar starten beide partijen met het bouwen van de koppeling tussen de Medicatie Controle App met ETDR van Boomerweb en mijnCaress. “Later dit jaar willen we de eerste zorgorganisaties aansluiten en met pilots de werkwijze toetsen. Daarna kunnen we de integratie verder uitbreiden naar meer gegevensuitwisseling en de andere apps van Boomerweb om te zorgen voor nog meer tijdswinst en gebruiksgemak.”

De visie: preventie in de keten Uitwisseling van informatie in de keten is een hot topic. “Door gegevens slim te combineren tussen onze systemen kunnen we analyses maken die de kwaliteit van zorg verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de routetijden die in het ECD staan. Wanneer deze gecombineerd worden met de Medicatie Controle App krijgen verpleegkundigen nog gerichter in beeld welke medicatie door wie toegediend moet worden.” Maar de droom is preventie door analyses van deze data. In de apps van Boomerweb worden momenteel dagelijks meer dan 5000 zorghandelingen uitgevoerd door meer dan 100 zorgorganisaties en 300 apotheken. “Deze data wordt geanalyseerd in ons data intelligentie systeem Curo en door de samenwerking met PinkRoccade willen wij de kwaliteit en effectiviteit van de zorg naar een nog hoger plan brengen”, aldus René Weijenberg. Erik Schilperoort vult aan: “Hoe mooi zou het zijn dat registratie in het ECD zou leiden tot het voorkomen of verminderen van medicatiefouten? Of zelfs tot het overbodig maken van medicatie? Samen met zorgprofessionals van onze klanten, Boomerweb en Pinkroccade denken we in de toekomst een rol te kunnen vervullen in preventie.”