Toename medicatieveiligheid apotheekhoudende huisartsen platteland

Huisartsinformatiesysteem (HIS)-leverancier Promedico en e-health specialist Boomerweb zijn een samenwerking gestart om apotheekhoudende huisartsen te ondersteunen bij het vergroten van medicatieveiligheid. De koppeling met de elektronische toedienregistratie-app van Boomerweb is in het apotheekhoudende-huisartsinformatiesysteem (APOHIS) Promedico-VDF geïntegreerd, waardoor elektronische toedienregistratie (eTDR) nu ook beschikbaar is voor apotheekhoudende huisartsen. Dr. Hanneke Tan: “Deze samenwerking brengt ons een stap dichter bij papierloos werken, verkort de lijnen met de zorg en bespaart veel tijd.”

Nederland telt circa 350 apotheekhoudende huisartsen, die met name te vinden zijn op het platteland, zoals delen van Friesland, Groningen en Zeeland. “De afstanden zijn hier vaak groot, wat werken met papieren toedienlijsten een tijdrovende aangelegenheid maakt”, vertelt Willem Hendrik Gispen, algemeen directeur van Boomerweb. “Het feit dat er voor apotheekhoudende huisartsen geen mogelijkheid was om eenvoudig met elektronische toedienregistratie te werken, had een behoorlijke impact op zowel de apotheekhoudende huisartsen als op zorginstellingen die met bij hen aangesloten cliënten werken.”

Koppeling
De samenwerking tussen Promedico en Boomerweb ontstond dan ook vanuit een vraag uit de markt. Manager Business Development van Promedico, Egbert van Gelder: “Promedico en Boomerweb vinden elkaar zowel in hun visie als in de praktijk. De koppeling met de Medicatie Controle App – Boomerwebs applicatie voor eTDR – helpt apotheekhoudende huisartsen om verder invulling te geven aan hun apothekersrol. Zo beschikken de (thuis)zorgmedewerkers altijd over de meest actuele medicatievoorschriften en krijgt de apotheekhoudende huisarts inzage in therapietrouw.”
Door de nieuwe, veilige koppeling tussen het huisartsinformatiesysteem en de eTDR-app hebben (thuis)zorgmedewerkers voortaan altijd het meest actuele medicatie-informatie van hun cliënt bij de hand. Gispen: “Voor ons als Boomerweb zijn apotheekhoudende huisartsen een belangrijke schakel. We helpen om regionaal een uniform platform te realiseren waarmee apotheken, apotheekhoudende artsen en zorginstellingen de medicatieveiligheid binnen hun regio kunnen vergroten.”

Pilot
Voor de ruim 200 apotheekhoudende huisartsen die Promedico-VDF gebruiken is de koppeling met de elektronische toedienregistratie-app op aanvraag beschikbaar. Dr. Hanneke Tan, apotheekhoudend huisarts in Giethoorn, was nauw betrokken bij de pilot die in juli succesvol werd afgerond. “Starten met elektronische toedienregistratie brengt ons een stap dichter bij papierloos werken. Bovendien geeft het ons als apotheekhoudend huisarts een rechtstreekse lijn met de thuiszorg of zorginstelling. Dat is prettiger dan achteraf constateren dat de toedienlijst niet actueel is. Wijzigingen en nieuw voorgeschreven medicatie zijn direct digitaal zichtbaar in de app die de zorgmedewerkers gebruiken. Daardoor vermindert het aantal toedienfouten sterk en blijft de medicatieveiligheid gewaarborgd. Ik verwacht 7 assistent-uren per week te besparen doordat toedienlijsten niet meer hoeven te worden gewijzigd, geprint en verspreid. Uren die nu voor kwaliteitsverbeteringen gebruikt kunnen worden.”