CaresSoft werkt samen met e-health specialist Boomerweb om overdracht van medicatie-data in de keten mogelijk te maken. Het doel? Verbetering van medicatieveiligheid in de zorg.

De koppeling van het apotheekinformatiesysteem FarmaSys van CareSoft op de Medicatie Controle App van Boomerweb is in nauwe samenwerking tussen beide partijen ontwikkeld. Ook FarmaSys-apotheken kunnen nu gebruik maken van elektronische toedienregistratie.

Artsen, apothekers en zorginstellingen zetten de Medicatie Controle App van Boomerweb inmiddels breed in om ervoor te zorgen dat de juiste medicatie in de juiste dosering op het juiste moment wordt toegediend. Apotheken werken volop regionaal samen om medicatieoverdracht met behulp van de Boomerweb-oplossing digitaal door te geven aan de zorgmedewerker die medicatie toedient en aftekent. Elektronische toedienregistratie maakt papieren toedienlijsten overbodig, met alle voordelen van dien. Een efficiëntieslag bijvoorbeeld, want apotheken verliezen minder tijd aan onnodige communicatie met de zorg. Bestellingen en vragen over wijzigingen worden eenvoudig en direct in de app geregeld. De oplossing van Boomerweb borgt kwaliteit, aangezien de verantwoordelijke persoon altijd de juiste toediengegevens bij de hand heeft en antwoorden op veel gestelde vragen over medicatietoediening direct kan opzoeken.

Caresoft

CareSoft maakt en onderhoudt gebruikersvriendelijke softwaretoepassingen voor de gezondheidszorg, die in samenwerking met de gebruikers voortdurend worden aangepast aan de veranderende eisen en wensen van de gebruikers. Wij bouwen efficiënte modules voor het voorschrijven en afleveren van medicatie waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat. www.caresoft.eu

Boomerweb

Boomerweb is toonaangevend e-health specialist en helpt de zorgsector ketenbreed met slimme e-health oplossingen. Boomerweb-apps maken zorg op afstand mogelijk, vergroten medicatieveiligheid, verbeteren wondzorg en ondersteunen zorgprofessionals, ziekenhuizen, apotheken en medisch speciaalzaken op vernieuwende wijze in hun werk. www.boomerweb.nl