Aanstaande maandag 27 juli om 9.00 uur wordt de SET COVID-19 2.0 subsidie opengesteld. Deze subsidie is bestemd voor aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en WMO die ondersteuning en zorg op afstand willen bieden via digitale toepassingen. 

Let op: toekenning gebeurt op volgorde van aanvraag en SET COVID-19 1.0 was binnen enkele dagen vergeven. Mis deze kans dus niet!

De regeling SET COVID-19 2.0 is het vervolg op de eerdere tijdelijke noodregeling, waar zo veel aanvragen voor binnen kwamen dat slechts een deel kon worden gehonoreerd. Uiteindelijk heeft de overheid aan de hand van een lotingssysteem bepaald aan welke aanvragen subsidie werd toegekend.

De nieuwe subsidie, SET COVID-19 2.0, gaat open met extra voorwaarden en is volledig bestemd voor de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking of een psychische aandoening. Dit keer worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld en toegekend.

No-cure no-pay voorstellen Boomerweb

Willen jullie voor deze subsidie in aanmerking komen? Wij zetten dit traject risicoloos, op basis van no cure no pay, voor jullie in gang. Onze ervaring met SET COVID-19 heeft ons geleerd dat snelheid en volledigheid heel belangrijk zijn. Daarom hebben wij pakketten gemaakt die direct aansluiten op de e-healthcategorieën waarvoor je in de SET COVID-19 2.0 regeling een aanvraag kunt doen:

 • Beeldschermzorg voor e-consult
  • Dit pakket bevat onze Beeld Zorg App. Via een veilige verbinding kun je via een beeldscherm contact leggen en zorg op afstand leveren aan de cliënt/patiënt of communiceren met alle zorgverleners rondom de cliënt/patiënt.
 • Medicatietoediening en medicatiecontrole
  • Dit pakket bevat onze Medicatie Controle App voor elektronische toedienregistratie, dubbele controles, AMO en uitvoeringsverzoeken. Voor het professioneel toedienen van medicatie, maar ook om de cliënt/patiënt op afstand te herinneren aan medicatiegebruik.
 • Communicatieplatform voor inzicht in zorg en ondersteuning door en communicatie met verschillende zorgverleners
  • Dit pakket bevat onze Wond Zorg App, voor wondanamnese, wondplan en wondscans in een multidisciplinair digitaal wonddossier waarin zorgverleners, wondregisseurs, huisartsen en dermatologen/chirurgen kunnen samenwerken.

Onze applicaties zijn inzetbaar op alle platformen, iOS, Android en web.
Uiteraard maakt ons slimme beheersysteem Curo onderdeel uit van alle pakketten. Curo staat voor zorgeloos beheer, slimme analyses, een virtuele projectleider, zorgnetwerk en zorgprogramma’s. Dit alles wordt zeer grondig in jullie organisatie geïmplementeerd met projectbegeleiding, support, aansluiting op het zorgnetwerk en scholing van zorgverleners, applicatiebeheerders en administratiemedewerkers.

Geen externe kosten en no cure, no pay

Als zorgorganisatie hebben jullie geen externe kosten. Dit pakket valt namelijk volledig binnen de SET COVID-19 2.0 subsidie. De aanvraag is op basis van no-cure no-pay. Wordt de subsidie niet toegekend? Dan vervalt de getekende aanbieding van Boomerweb. Deelnemen is dus zonder risico. Bovendien is snel starten mogelijk. Ons gebruikelijke implementatieplan hebben wij volledig passend hebben gemaakt bij de actuele situatie.

Belangrijk om te weten

 • Wij hebben een speciaal implementatieplan met minimale instructies en maximale beschikbaarheid.
 • Onze oplossingen zijn direct inzetbaar, met en zonder bijgeleverde hardware of netwerk.
 • Wij verzorgen synchronisatie van gegevens met de bronsystemen.
 • Wij begeleiden de aanvraag en financiering. Let op: de aanvraag gaat via e-herkenning, zorg dat je de inloggegevens paraat hebt.
 • Bij Boomerweb werken wij al ruim 10 jaar samen met zorgprofessionals aan de beste digitale oplossingen voor de zorg. Hierdoor weten we precies wat nodig is om digitale zorg op afstand succesvol te introduceren en borgen binnen de zorgverlening.

Interesse? Neem contact met ons op door te mailen naar info@boomerweb.nl of te bellen naar 088 130 21 21. Wij zetten dit traject graag risicoloos voor jullie als organisatie in gang.

Contact opnemen