Eind vorig jaar publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het Toetsingskader ‘Inzet van e-health door zorgaanbieders’. Dit vormt het uitgangspunt voor het toezicht op de inzet van e-health door zorgaanbieders. Boomerweb-directeur Willem Hendrik Gispen: “Wij zien in de ontwikkeling van dit toetsingskader door IGJ de bevestiging dat e-health echt volwassen begint te worden.”

De IGJ beschouwt e-health als een positieve ontwikkeling. Mits ingezet onder de juiste randvoorwaarden, benadrukken zij. De IGJ benoemt namelijk 3 algemene risico’s:

  • Technische risico’s (doet de e-health oplossing wat het moet doen?)
  • Mensgerichte risico’s (weet iedereen hoe de e-health oplossing werkt?)
  • Organisatorische risico’s (weet iedereen wat hij moet doen in de nieuwe setting?)

Is één van deze zaken niet op orde, dan kan de inzet van e-health te wensen overlaten of zelfs een risico vormen. Daarom onderscheidt de IGJ in haar toetsingskader een vijftal thema’s en koppelt aan elk thema een aantal normen. De thema’s in het kader: Goed bestuur en verantwoord innoveren, Invoer en gebruik van e-health producten en diensten, Patiëntparticipatie, Informatiebeveiliging en continuïteit en Samenwerken in de keten en elektronische uitwisseling van gegevens.

Willem Hendrik: “E-health is een relatief jonge ‘tak van sport’ en heeft vaak een innovatief karakter. Bij innovatie knellen de bestaande kaders geregeld, of ontbreken er duidelijke kaders in zijn geheel.”

Het is goed dat dit toetsingskader tot stand is gekomen, juist nu e-health toepassingen steeds meer worden opgeschaald binnen zorgorganisaties. Het helpt hen na te denken over de juiste randvoorwaarden en de risico’s, en over de borging van de kwaliteit en veiligheid. “Het help ons als leverancier ook om onze eigen processen, producten en diensten continu tegen het licht te houden in het kader van veiligheid en kwaliteit”, vult Willem Hendrik aan. “De in het toetsingskader genoemde normen maken een gesprek hierover ook beter mogelijk. Door aan te geven hoe wij organisatie binnen het toetsingskader ondersteunen, en door te voldoen aan de genoemde normen, kunnen wij ons dan ook weer zichtbaar onderscheiden van andere aanbieders.”