Boomerweb voor VVT

De ouderenzorg staat de komende jaren voor flinke uitdagingen. Het aantal ouderen dat een beroep doet op (thuis)zorg groeit en de zorgvraag wordt complexer. Hoe houden we zorg betaalbaar en uitvoerbaar? Samen met zorgprofessionals heeft Boomerweb een aantal e-health oplossingen ontwikkeld. Apps die eraan bijdragen dat je als verpleeghuis, verzorgingshuis of thuiszorgorganisatie klaar bent voor de zorg van vandaag en van morgen.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid is voor veel zorgorganisaties een belangrijk punt van aandacht. Dubbele controles zijn soms lastig te organiseren. Papieren toedienlijsten zijn niet altijd actueel, met het risico op medicatiefouten tot gevolg.

Medicatie controle app Boomerweb
Medicatie Controle App

Met de Medicatie Controle App met Elektronische Toedienregistratie kun je medicatie aftekenen, waarbij je zo nodig dubbele controle direct online kunt voorleggen aan een collega op afstand, of door een zorgcentrale die 24/7 beschikbaar is. De app kan worden gekoppeld aan het Apotheek Informatie Systeem (AIS). Hiermee worden papieren toedienlijsten vervangen door een actueel digitaal medicatieoverzicht van de cliënt.

Met de Medicatie Controle App met elektronische toedienregistratie ben je voortaan zeker van:

 • Actuele toedienlijsten
 • Goed georganiseerde dubbele controles
 • Minder MIC-meldingen
 • Betere samenwerking met regionale ketenpartners

Wondzorg

Is complexe wondzorg voor jouw zorgorganisaties een uitdaging? Nederland telt 500.000 patiënten met complexe wonden. Bij wondzorg zijn veel partijen betrokken, zoals specialisten en wondpoli’s in ziekenhuizen, Wond Expertise Centra, intramurale en extramurale zorginstellingen, huisartsen, apotheken, materiaalleveranciers en uiteraard de patiënt zelf. Slechts een deel van de betrokkenen beschikt over expertise over wondzorg en wondmaterialen.

Wond Zorg app Boomerweb
Wond Zorg App

De Wond Zorg App is een digitaal wonddossier waarin alle betrokkenen de voortgang van de wond kunnen vastleggen en volgen. Communicatie tussen betrokken schakels binnen het wondzorgproces wordt ondersteund en wondregie kan op afstand plaatsvinden. Dit bespaart veel tijd en komt de kwaliteit van de wondzorg ten goede.

Met de Wond Zorg App ben je voortaan zeker van:

 • Efficiënte wondzorgprocessen
 • Wondexpertise binnen jouw zorgorganisatie
 • Een antwoord op de steeds strengere eisen van zorgverzekeraars
 • Goede registratie van wondzorg (voor eigen inzicht en als verantwoording naar verzekeraars)

Zorg op afstand

Door de dubbele vergrijzing en het afnemende aantal professionele zorgverleners neemt de druk op de zorg behoorlijk toe. Tel daarbij op dat mensen behoefte hebben aan zelfregie en langer thuis blijven wonen en het is duidelijk waarom er veel aandacht bestaat voor zorg op afstand.

Beeld zorg app Boomerweb
Beeld Zorg App

Met de Beeld Zorg App kun je zorg op afstand leveren en daarmee slimmer, efficiënter én veiliger een antwoord bieden op zorgvragen. Via de Beeld Zorg App beeldbel je namelijk via een beveiligde verbinding met jouw cliënten en je collega’s. De Beeld Zorg App brengt zorg op afstand dichterbij.

Met de Beeld Zorg App ben je voortaan zeker van:

 • Optimale zelfregie voor jouw cliënten
 • Meer zorgmomenten zonder hoge tijdsinvestering
 • Gesprekken met cliënten of collega’s via een beveiligde verbinding
 • Zicht op de cliënt zonder inbreuk op de persoonlijke omgeving
“Boomerweb en Careyn werken al samen sinds 2016. Ik ken Boomerweb als een zeer prettige samenwerkingspartner en een meedenkende, betrokken leverancier, die goed naar klanten luistert en stabiele, veilige oplossingen levert.”

Jos Spithoven – Projectleider Careyn

“Het snelle schakelen en creatief meedenken samen met de projectleiders van Boomerweb, zorgt voor een prettige samenwerking waarbij de kwaliteit van de zorg bij ons beide voorop staat!”

Fabrizio Greidanus – Zuidzorg

Meer weten?

Je bent benieuwd hoe e-health jouw zorgorganisatie vooruit kan helpen? Wij denken graag vrijblijvend met je mee.