Zorg voor innoveren komt met een nieuwe regeling: Training tot digicoach. Deze regeling biedt zorg- en welzijnsorganisaties de mogelijkheid om eigen medewerkers op te leiden tot digicoach om zo de digivaardigheid van al hun medewerkers te kunnen vergroten.

Digivaardigheid is van belang voor succesvolle en duurzame implementatie van nieuwe digitale oplossingen in de zorg. Zoals Zorg voor Innoveren aangeeft: ‘Wanneer dit niveau niet voldoende is, kan het de (duurzame) implementatie van jouw zorginnovatie in gevaar brengen.’ Naast inhoudelijke trainingen over de zorginnovatie zelf, is het dus goed om oog en aandacht te hebben voor het niveau van digivaardigheid van de medewerkers. Dat kan bijvoorbeeld worden vergroot door het aanstellen van zogenaamde digicoaches.

Niet alle zorginstellingen hebben echter de middelen voor het opleiden van een digicoach. Gelukkig is er vanuit Zorg voor innoveren gewerkt aan een voucherregeling waarmee mensen binnen hun eigen zorgorganisatie getraind kunnen worden tot digicoach. ‘De digicoach kan anderen uit de organisatie helpen bij de implementatie en het gebruik van de digitale zorgtoepassingen. Door iemand binnen de eigen organisatie op te leiden blijft de kennis verankerd in de organisatie en is deze ook altijd dichtbij en toegankelijk.’

Een mooie extra ondersteuning voor zorgorganisaties in deze tijden! Boomerweb onderschrijft het belang van digivaardigheid bij zorgorganisaties. Directeur Willem Hendrik Gispen noemde dit al eerder in zijn artikel over de essentiële elementen voor succesvolle implementatie van zorginnovatie. Dit artikel kan je hier lezen.

Meer informatie over digicoaches en digivaardigheden is hier te lezen. Meer informatie over de voucherregeling vind je hier.