Zorgorganisatie Vérian start met de Medicatie Controle App van Boomerweb, met als beoogd doel de medicatieveiligheid in hun werkgebied te borgen. “Digitale toedienregistratie helpt ons samenwerken, verbinden en digitaliseren en dat past heel goed bij onze organisatie.”

Vérian is al jaren innovatief in specialistische zorg en beschikt over een Technoteam dat deze specialistische en hoog-complexe verpleegtechnische zorg verleent aan thuiszorgcliënten. Laura Berends maakte onderdeel uit van dit Technoteam en werkt nu als Projectcoördinator bij Vérian. “Onze thuiszorgtaken zullen steeds complexer worden.  De inzet van de Medicatie Controle App draagt bij aan professionalisering van onze zorg. We hebben altijd een up-to-date medicatielijst, zo voorkomen we fouten en zijn de lijnen met de apotheken kort.”

Werken met elektronische toedienregistratie is bevorderlijk voor de medicatieveiligheid. “Het is fijn om op deze manier beter met de apotheek samen te werken. In de app zien we precies welke medicatie wanneer moet worden toegediend. Bij de cliënt thuis is geen collega aanwezig voor de dubbele controle, dus het is prettig dat een goede dubbelcontrolemogelijkheid in de app is ingebouwd.” In de Medicatie Controle App kan Vérian zelf instellen hoe zij de dubbele controle van risicovolle medicatie willen organiseren, inclusief de wachttijd en de inzet van de zorglijn als achterwacht.

Vérian is trots op de key users binnen de organisatie die in een tijdsbestek van slechts enkele weken bijna alle collega’s hebben getraind.  Samen met de apotheken hebben zij ervoor gezorgd dat we zijn gestart met het gebruik van de Medicatie Controle App. Over wat de oplossing Vérian gaat brengen, is ze positief: “Veiligheid van medicatiebeleid, een eenduidige manier van werken en verdere professionalisering en digitalisering van de organisatie. Het helpt ons samenwerken en verbinden en dat past heel goed bij Vérian. Dat is precies wat wij willen uitdragen.”

Over Vérian

Bij Vérian leveren we dagelijks met 1500 collega’s een waardevolle bijdrage aan het welzijn van onze cliënten. Met elkaar leveren we de beste zorg bij onze cliënten thuis. Met als uitgangspunt dat onze cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden en de zorg en ondersteuning krijgen die bij hen past. Vérian is een van de grootste thuiszorgorganisaties in de regio en biedt alle vormen van thuiszorg, van huishoudelijke ondersteuning tot thuisbegeleiding tot (specialistische) verpleging en verzorging.

Over Boomerweb

Boomerweb is een toonaangevend e-health specialist met hart voor de zorg. Wij helpen de zorgsector ketenbreed met slimme e-health oplossingen. Onze apps maken zorg op afstand mogelijk, vergroten medicatieveiligheid, verbeteren wondzorg en ondersteunen zorgprofessionals, ziekenhuizen, apotheken en medisch speciaalzaken op vernieuwende wijze in hun werk. Met data-intelligentie bieden wij jou praktische inzichten die je direct kunt toepassen in jouw zorgprocessen.